Allmäntjänstgöringen (AT) ska vara minst 18 månader, enligt Socialstyrelsen. I slutet av förra året gick Nationella vårdkompetensrådet ut med en rekommendation om att de regioner som har en längre AT bör korta tjänstgöringen till minimitiden för att kunna utbilda fler. Det är även en förändring som Sveriges yngre läkares föreningen (Sylf) länge har velat se.

Förra året konstaterade Sylf i sin AT-rapport att majoriteten (66 procent) fortfarande gör 21-månaders AT. Samtidigt har andelen som gör 18-månaders AT fördubblats på fyra år – från drygt 15 procent till 35 procent.

Efter vårdkompetensrådets tydliga uppmaning stärks trenden ytterligare. Redan nästa år ser majoriteten av AT-läkarna ut att få göra 18-månader, visar en enkät som Läkartidningen har gjort.

19 av 21 regioner har svarat på enkäten. Nio av dessa uppger att de redan infört eller ska införa 18 månaders AT.

I Region Västmanland blev 18-månaders AT exempelvis standard förra året. Region Västernorrland, Region Örebro och Region Östergötland går över till 18 månaders AT i år – fast i Östergötland får AT-läkarna göra en extra månad om de vill. Region Gävleborg uppger att de ska korta sin AT år 2023.

Även Region Stockholm står inför ett tydligt skifte. I dag har olika sjukhus olika modeller. Men i början av 2023 är planen att alla AT-läkare ska tjänstgöra i 18 månader. Norrtälje sjukhus kortade sin AT förra året, Södertälje sjukhus tar steget i år och Capio S:t Görans sjukhus – som blir sist ut – har nyligen beslutat sig för att följa de andras exempel. Målet är att övergå till 18-månaders AT i början av 2023.

Tre regioner – Sörmland, Jönköping och Värmland – funderar på att övergå till minimitiden, men har inte fattat något beslut. Även i Region Uppsala, där AT-läkarna på Akademiska sjukhuset tjänstgör i 18 månader och AT-läkarna på Enköpings lasarett i 21 månader, pågår diskussioner om att korta tjänstgöringen till 18 eller 19 månader i Enköping.

Fem regioner uppger dock att de inte tänker följa Nationella vårdkompetensrådets rekommendation, utan väljer att behålla en längre AT-modell på samtliga orter.

Region Gotland, där allmäntjänstgöringen är 21 månader, påpekar att man redan utbildar flest AT-läkare i landet sett till befolkningsstorlek. Därför ser regionen inte något behov av att öka genomströmningen.

I Region Halland, där man också valt 21 månader, tänker man öka antalet årliga tjänster från 46 till 65 år 2024. Men inte genom att korta tjänstgöringstiden, utan genom att fler kliniker deltar i utbildningen. I Varberg tillkommer exempelvis en längre akutplacering och i Halmstad kan AT-läkarna välja mellan en placering på kvinnokliniken, barnkliniken eller infektionskliniken.

I Kronoberg får alla som erbjuds AT välja om de vill göra 18 eller 21 månaders AT, och den möjligheten vill regionen fortsatt kunna erbjuda.

»Vi anser att valfriheten/möjligheten är viktig både för AT-läkaren och regionen ur bland annat ett rekryteringsperspektiv. Vi har kapacitet att utbilda AT-läkare så det täcker det regionala behovet samtidigt som volymen AT-läkare som utbildas i vår region i relation till vårt befolkningsunderlag i nuläget ligger i linje med det uppskattade nationella behovet av antalet AT-tjänster«, uppger AT/BT-chef Martin Isegran till Läkartidningen.

Region Kalmar har 21-månaders AT och ser ingen anledning att ändra det. »Nej, vi har en fungerande AT-utbildning med god kvalitet. Vi har senaste åren dessutom kunnat öka antalet AT-platser utan att behöva dra ner på tjänstgöringstid. Våra AT-läkare blir en viktig del av den klinik de tjänstgör på tack vare att de har just lite längre placering på varje del«, säger Marina Oppenheimer, som är övergripande AT-studierektor.

Även Dalarna har efter samråd med bland annat studierektorer och AT-läkare beslutat att fortsätta med 21 månaders AT.

För att öka kapaciteten ytterligare rekommenderar Nationella vårdkompetensrådet även att fler verksamheter deltar i AT-utbildningen. Som exempel ges beroendemedicin, infektionsmedicin och kvinnokliniker. Flera regioner uppger till Läkartidningen att de redan har breddat AT-tjänstgöringen till fler verksamheter eller att de planerar att göra det.

Region Jämtland Härjedalen och Region Blekinge har inte svarat på Läkartidningens enkät. Båda regionerna har 21 månaders AT.

Så lång är AT-tjänstgöringen

19 av landets 21 regioner har svarat på Läkartidningens enkät om hur lång läkarnas AT är:

Region Skåne: 18-månaders AT.

Västra Götalandsregionen: 18-månaders AT.

Region Stockholm: I slutet av 2022 kommer alla utom Capio S:t Görans sjukhus ha 18-månaders AT. Sjukhuset siktar dock på att korta sin AT i början av 2023.

Region Uppsala: Akademiska sjukhuset har 18 månader AT, Enköpings lasarett har 21 månader men funderar på att korta till 18 eller 19 månader.

Region Östergötland: Övergår till 18-månaders AT (med möjlighet till en månads förlängning) i år.

Region Västerbotten: Norrlands universitetssjukhus har 18-månaders AT, länsdelssjukhusen har 20–21 månader. Planerar ingen förändring.

Region Örebro: Övergår till 18-månader hösten 2022.

Region Sörmland: Funderar på att korta sin AT till 18 månader. Inget beslut fattat.

Region Västmanland: Övergick till 18-månaders AT 2021.

Region Kalmar: Har 21-månaders AT. Planerar ingen förändring.

Region Dalarna: Har 21-månaders AT. Planerar ingen förändring.

Region Halland: Har 21-månaders AT. Planerar ingen förändring.

Region Gotland: Har 21-månaders AT. Planerar ingen förändring.

Region Kronoberg: AT-läkarna kan välja mellan att göra AT 18 eller 21 månader. Det finns inga planer att ändra det i dagsläget.

Region Gävleborg: Ska korta till 18-månaders AT år 2023.

Region Västernorrland: Övergår till 18-månaders AT hösten 2022.

Region Värmland: Har 21-månaders AT men funderar på att korta till 18 månader. Inget beslut har dock fattats.

Region Jönköping: Har 21-månaders AT men funderar på att korta till 18 månader. Beslut väntas fattas i april.

Region Norrbotten: Kortade till 18-månaders AT för 1,5 år sedan.

Region Jämtland Härjedalen: Har avböjt att svara på Läkartidningens enkät. Har 21-månaders AT.

Region Blekinge: Har inte besvarat enkäten. Har 21-månaders AT.