Allt sedan kriget bröt ut i Ukraina i slutet av februari är landets sjukvård under hård press. Ukrainska medborgare i behov av vård har därför skickats till grannländerna, däribland Polen. Enligt siffror från UNHCR har samtidigt över 2,3 miljoner människor flytt från Ukraina in i Polen, vilket i sig innebär en tung belastning på vården även där.

Efter att Polen bett om sjukvårdshjälp inom ramen för EU:s civilskyddsmekanism gick frågan vidare till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som är den svenska kontaktpunkten. MSB i sin tur ställde frågan till Sveriges regioner om möjligheten att ta emot patienter från Ukraina. Samtidigt fick kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg frågan om att utföra patienttransporter. På tisdagen kunde så den första medicinska evakueringen utföras. Då hämtades två patienter i Warszawa med flyg för vidare vård i Sverige, berättar Lina Forss Karlsson, MSB:s projektledare för evakueringsinsatsen. Patienterna vårdas nu på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Lina Forss Karlsson vill inte säga vad för typ av vård de båda patienterna är i behov av. Karolinska universitetssjukhuset gick dock på tisdagen ut med information om att sjukhuset inom kort skulle ta emot ukrainska patienter med kroniska sjukdomar, som cancerpatienter och patienter med tuberkulos och hiv.

– Vår infektionsverksamhet kommer att få en nyckelroll som första instans för att undersöka och screena exempelvis patienter som har smittsamma sjukdomar, innan de skickas vidare till olika vårdenheter, sa Per Mattsson, temachef på Karolinska universitetssjukhuset och ansvarig för patientflödena från Ukraina, i ett pressmeddelande.

Rickard Lundin är chef över Katastrofmedicinskt centrum i Region Östergötland, som koordinerar evakueringsprocessen. Inte heller han vill ge några detaljer kring patienterna som nu anlänt till Sverige.

– Vi har valt att inte uttala oss om specifika tillstånd i det här läget. Men det kan till exempel vara cancerpatienter eller dialyspatienter. Vi tar också höjd för att vårt uppdrag skulle kunna omfatta även krigsskadade, säger han.

Fler medicinska evakueringar är i dagsläget inte inbokade, enligt Lina Forss Karlsson, men så länge regionerna har kapacitet att ta emot patienter kommer man att stå till förfogande.

– Vi tittar förstås på händelseutvecklingen och som det ser ut just nu verkar ju inte kriget avta, men det är behovet som styr, säger hon.

Rickard Lundin öppnar också för fler liknande transporter.

– Det finns en väldigt stark vilja i regionerna att hjälpa och stödja Ukraina, säger han.