– Det har inte varit ett så här svårt läge inför en förhandling under hela tiden med Industriavtalet, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo till Sveriges Radio Ekot.

Bakgrunden till det svåra läget är den höga inflationen.

– Dels att inflationen ligger mycket högre än Riksbankens mål på 2 procent, dels att det råder en så stor osäkerhet om hur länge den kommer att hålla i sig innan den går ned på en rimlig nivå igen, säger Irene Wennemo.

I januari i år låg inflationen på 3,9 procent och sedan dess har den stigit ytterligare till 4,5 procent i februari. Det var dessutom innan effekterna av den ryska invasionen av Ukraina fick genomslag. Det innebär att reallönerna fortsätter att sjunka – storbankerna tror på ett fall på mellan 2 och 2,5 procent i år, enligt Ekot.

Det riskerar att vålla heta diskussioner i höst när den nya avtalsrörelsen drar igång, som ligger till grund för kollektivavtalen. Nästa år löper nämligen 170 kollektivavtal ut och 2,2 miljoner anställda ska få nya löner. För läkarnas del gäller det centrala avtal som Läkarförbundet och arbetsgivarna kommit överens om fram till den sista mars 2024. Det sista året kommer dock nivån sättas enligt det så kallade »märket« som bestäms av parterna inom industrin. Det innebär att nivån på löneökningarna som industrins parter enas om blir normerande även för läkarkåren.

Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale är också ordförande i förbundets förhandlingsdelegation. Även hon ser den stigande inflationen som en utmaning.

– Men vi förväntar oss att arbetsgivarna ska ge oss reallöneökningar även framöver, det har regionernas vinster skapat förutsättningar för, säger hon i ett skriftligt uttalande till Läkartidningen.

Hon menar att pandemin varit tuff för Läkarförbundets medlemmar och att de därför måste ges ordentligt erkännande.

– Många har jobbat mer och hårdare än någonsin. Vi ser samtidigt hur regionerna gör stora överskott och våra medlemmar kompenseras inte fullt ut för sina arbetsinsatser. Läkarkårens hårda arbete under pandemin ska belönas både i lön och i rätten till återhämtning. Att läkare har en bra köpkraft är viktigt för att vara en attraktiv arbetsgivare, och vi ser stora rekryteringsproblem i flera regioner. Arbetsgivare måste inse vikten av en bra lönepolitik för att både attrahera och behålla läkare.