För lite drygt ett år sedan lämnade Nasim Bergman Farrokhnia sin tjänst som forsknings- och utbildningschef på Kry för att bli Sverigechef på Mindler, ett företag som erbjuder psykologtjänster online via en app. Nu går hon i stället till Microsoft.

Hon säger till Läkartidningen att techjätten har en stor verktygslåda av lösningar och kompetenser. På så sätt kan hon jobba med att hitta tekniska lösningar för hälso- och sjukvården.

– Det är ett globalt techbolag; man kan hantera data, man kan hantera applikationer. Och man kan sätta sig ned med folk i vården och fråga »vad har ni för problem?« och göra test. Fungerar det så kan man skala upp och köpa in tjänster, säger hon.

Nasim Bergman Farrokhnia är specialist och disputerad inom internmedicin. Hon har en bakgrund som bland annat verksamhetsområdeschef på akuten vid Södersjukhuset i Stockholm och på hennes cv finns även forskning vid SBU, uppdrag som ledamot i Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa, och ordförande i E-hälsoläkarna, en intresseförening inom Läkarförbundet.

Hennes engelska titel vid Microsoft är senior industry advisor, vilket hon beskriver som en strategisk chefsläkarroll. Hennes geografiska område är norra Europa som innefattar Norden samt Belgien, Luxemburg, Nederländerna och Irland.

Microsoft, som kanske är mest känt för operativsystem och kontorsprogram, har också verksamhet riktad mot hälso- och sjukvården. Nasim Bergman Farrokhnia säger att hennes arbete kommer att vara verksamhetsnära med att hitta lösningar för allt från enskilda kliniker till hela regioner. Just nu arbetar hon till exempel med ett projekt om precisionsmedicin.

Hon tror att hennes bakgrund i andra techbolag har gett henne verktyg väl lämpade för uppgiften.

– Man måste hitta ett gemensamt språk mellan vården och tekniken för att förstå varandra. Och där tycker jag att jag har blivit duktigare. Jag har lärt mig så mycket teknik att jag skulle kunna vara en brobyggare med ett ben i varje värld.