Shadi Ghorbani, ledamot i Sylf. Foto: Jenny Jellerbo

Som Läkartidningen tidigare berättat, väljer Madeleine Liljegren att avgå som Sylf-ordförande för att få mer tid för sin familj och fokusera på att slutföra sin ST i psykiatri. »När jag fick frågan att fortsätta som ordförande två år till tyckte jag att det kändes jätteroligt. Men då hade jag bara ett barn, nu har jag två. Livet hände, och livet är här och nu«, sa hon i en intervju i Läkartidningen i januari.

Det betyder således att Sylf ska välja en ny ordförande under fullmäktige 8–9 april. Och valberedningen föreslår Shadi Ghorbani för posten.

– Det känns lite skrämmande men framför allt fantastiskt roligt att ha fått det förtroende. Det är jättekul. Jag blev invald i styrelsen i oktober i fjol och kände direkt att jag hamnat rätt; att kunna vara med att påverka på nationell nivå känns jättebra, säger hon.

Shadi Ghorbani kommer från Malmö där hon också bor i dag. Hon gjorde grundutbildningen i Polen och gör nu sin ST i allmänmedicin på en vårdcentral i Hässleholm. Hon har varit fackligt engagerad sedan 2014 när hon valdes in i Sylf Östra Skåne. Shadi Ghorbani har även varit ledamot i Östra Skånes läkarförening sedan 2019 där hon haft ansvar för frågor rörande exempelvis primärvård och underläkarlöner. Och sedan i höstas är hon alltså ledamot i Sylf nationellt.

När det handlar om Sylfs viktigaste frågor de kommande åren, lyfter Shadi Ghorbani föreningens »Strategi 2026«. Enligt den ska Sylf arbeta för bättre underläkarlöner, att eliminera ofrivilliga väntetider till AT och BT, ledarskapsutbildning för ST-läkare, att akademiska meriter och utbildningsuppdrag ska synas i lönekuvertet, samt att Sylf ska vara en stark röst för underläkarkåren.

– Just nu tror jag att man ska lägga extra fokus på AT- och BT-frågorna. Det är väldigt aktuellt, säger hon.

– Sedan klappar mitt eget hjärta extra hårt för att vi ska få till ett nationellt dokumentationssystem för alla underläkare.

Hon vill se ett system som till exempel kan ge statistik över hur många underläkare som faktiskt finns, och prognoser över behoven av utbildningstjänster. Det ska också underlätta för läkare som ansöker om specialistbevis hos Socialstyrelsen och samla all dokumentation om man byter ort eller inriktning.

Innebär valåret något speciellt för er?

– Det blir ett extra viktigt år för oss. Vi är exempelvis i Almedalen, men vi når också ut till politiker på andra sätt och jobbar för våra frågor. Det arbetet har vi redan påbörjat.

Utöver valberedningens förslag finns också en nominering till ordförandeposten: Maria Ehlin Kolk. Hon är ST-läkare i

Valberedningens förslag till ny styrelse

Shadi Ghorbani, ordförande
Robert Holmqvist, förste vice ordförande
Julia Borg, chefredaktör Moderna Läkare
Björn Gunnarsson, ledamot
Julius Breimer, ledamot
Linus Perlerot, ledamot