Maria Ehlin Kolk, ST-läkare i anestesi och intensivvård. Foto: Sara Björkegren

I fredags blev det officiellt att valberedningen kommer att föreslå Shadi Ghorbani som ny ordförande när Sylf har sitt fullmäktigemöte den 8–9 april. Shadi Ghorbani, som är ST-läkare i Hässleholm, har varit fackligt engagerad sedan 2014 när hon valdes in i Sylf Östra Skåne. Hon är ledamot i Östra Skånes läkarförening och sedan i höstas ledamot i Sylf nationellt.

Men hon utmanas om ordförandeposten. Maria Ehlin Kolk hade nominerats till uppdraget av ett par lokalföreningar i Sylf, men när Läkartidningen pratade med henne i fredags var hon osäker på om hon skulle ställa upp. Nu bekräftar hon dock sin kandidatur.

– Jag har engagerat mig många år i Sylf och i Läkarförbundet. Och att få leda Sylf – om man skulle få medlemmarnas förtroende – är bland de finaste uppdragen man kan få, säger Maria Ehlin Kolk.

Hon är ST-läkare inom anestesi och intensivvård i Falun och har tidigare gjort en pedagogisk AT i Uppsala. Under AT satt hon i Sylfs styrelse med ansvar för utbildningsfrågor, då Emma Spak var ordförande. Och hon var vice ordförande under Madeleine Liljegrens första ordförandeår.

Det uppdraget avbröt hon dock efter knappt ett år för att bli politiskt sakkunnig på utbildningsdepartementet 2019. Men när pandemin tog ett grepp också om Sverige, gick hon tillbaka till sitt kliniska arbete och engagemanget i Sylf.

– Jag är ändå ST-läkare i intensivvård, så då kände jag att jag behövde gå tillbaka och hjälpa mina kollegor och vården att ta sig igenom pandemin.

Maria Ehlin Kolk menar att pandemin verkligen har satt sjukvården högt på agendan och att allmänhetens ljus riktats mot brister som läkare varit medvetna om länge. Hon tror att Sylf har en betydelsefull roll att spela i den debatten.

– Där skulle jag jättegärna vara med att leda Sylf, säger hon och fortsätter:

– Och som ST-läkare i anestesi och intensivvård har jag sett vilket enormt jobb och ansvar Sveriges yngre läkare tagit, både inom intensivvården och andra verksamheter. Det är väldigt viktigt att det syns i kommande avtalsrörelser genom förbättrad arbetsmiljö och löneutveckling.

2022 innebär också valår. Och Maria Ehlin Kolk tror att sjukvården kommer bli en framträdande fråga.

– Jag tror det kommer vara en större sjukvårdsdebatt än på länge. Där tror jag det är jätteviktigt att Sveriges underläkares röst hörs.

– Där tror jag att min tidigare erfarenhet, bland annat från Regeringskansliet, kan vara en bra sak för Sylf; att jag har vägar till påverkan och kunskap om hur Sverige styrs.

På frågan om vilka sakfrågor hon tycker är extra angelägna, nämner hon bland annat att få fler läkare till chefsposition. Och efter att tidigare ha forskat i medicinsk pedagogik och engagerat sig i frågor om AT, BT och ST, brinner hon också för utbildningsfrågan.

– Där har jag en stor kompetens och trygghet, och jag tycker det är väldigt viktigt. Även om BT har införts – och det vet vi alla som jobbar ute på sjukhus – är det en lång väg kvar till att få BT att fungera bra och att utöka BT- och AT-platser.

 

Läs även:

Hon föreslås bli ny Sylf-ordförande