Det var i slutet på september förra året som Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) beslutade om ett föreläggande mot Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Om sjukhuset inte senast den 2 december förra året öppnade minst 30 nya vårdplatser för att tillgodose patienternas behov av inneliggande vård riskerade Region Uppsala att få betala vite på 20 miljoner kronor.

Bakgrunden är att Ivo under lång tid har påtalat allvarliga brister och patientsäkerhetsrisker vid akutmottagningen på Akademiska sjukhuset. Problemen beror enligt Ivo på att sjukhuset dagligen saknar vårdplatser.

Regionen överklagade Ivo:s beslut till förvaltningsrätten som gav sjukhuset två månader till på sig att ordna fram vårdplatserna. Men även detta överklagades av regionen och för ett par veckor sedan meddelade Kammarrätten i Göteborg Ivo:s föreläggande upphävs.

Kammarrättens bedömning är att myndighetens föreläggande inte är tillräckligt tydligt och att det lämnar alltför stort utrymme för tolkning av om regionen uppfyllt Ivo:s krav eller inte.

Ivo uppger att man inte tänker överklaga domen i kammarrätten men att man avser återkomma med ett nytt tydligare beslut gällande Akademiska sjukhuset.

»Akademiska sjukhuset har stora patientsäkerhetsbrister som måste åtgärdas. IVO kommer därför att återkomma med ett tydligare beslut. Mot denna bakgrund kommer IVO inte överklaga Kammarrättens beslut«, skriver myndighetens presstjänst i ett mejl till Läkartidningen.

Enligt presstjänsten inhämtar Ivo underlag och genomför nya inspektioner de kommande veckorna. Däremot kan man inte uttala sig närmare om tidpunkt för beslut.

Läs mer:

Ivo:s beslut om vitesföreläggande mot Akademiska upphävs

Akademiska får mer tid – hot om vite ska prövas av Kammarrätten

Fler vårdplatser – men fortsatt hög belastning på Akademiska

Region Uppsala överklagar Ivo:s beslut om krav på fler vårdplatser

Akademiska riskerar mångmiljonvite