I slutet av september 2021 meddelade Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) att Akademiska sjukhuset i Uppsala hotas av vite på 20 miljoner kronor om sjukhuset inte senast den 2 december förra året öppnade 30 nya vårdplatser för att kunna tillgodose patienternas behov av inneliggande vård.

Regionen överklagade Ivo:s beslut till förvaltningsrätten som gav sjukhuset två månader till. Regionen överklagade då den domen till Kammarrätten i Göteborg som gav prövningstillstånd och som nu alltså beslutat i fallet. Kammarrätten upphäver Ivo:s beslut och motiverar detta med att Ivo:s föreläggande »lämnar ett alltför för stort utrymme för tolkning«, enligt domstolens pressmeddelande.

– Vad menas exempelvis med att det ska finnas så många vårdplatser som behövs eller att alla patienters behov ska tillgodoses? Det är inte entydigt. Därför kan föreläggandet inte godkännas, säger kammarrättslagmannen Gertrud Forkman i pressmeddelandet.

Kammarrätten påpekar att den inte tagit ställning till hur många vårdplatser sjukhuset behöver.

Emilie Orring (M), ordförande i regionstyrelsen för Region Uppsala, säger i en skriftlig kommentar bland annat: »Ytterligare vårdplatser behövs och detta arbetar Region Uppsala intensivt med. Det är ett arbete som inleddes innan IVO meddelade sitt beslut och som kommer att fortsätta även efter Kammarrättens dom.«

Läs mer:

Akademiska får mer tid – hot om vite ska prövas av Kammarrätten

Fler vårdplatser – men fortsatt hög belastning på Akademiska

Ivo vill inte ge Akademiska mer tid

Region Uppsala överklagar Ivo:s beslut om krav på fler vårdplatser

Akademiska riskerar mångmiljonvite