Förordnandet för Karolinska institutets rektor Ole Petter Ottersen löper ut den 28 februari nästa år.

Men redan nu har konsistoriet vid KI beslutat att inleda rekryteringsprocessen för Ole Petter Ottersens efterträdare.

I den annons för uppdraget som KI nu publicerat framgår att man söker en person som har en bakgrund som »internationellt erkänd, framstående och respekterad forskare har du en dokumenterad pedagogisk skicklighet och ett intresse för utbildningsfrågor«.

Den nya rektorn ska också ha förmågan att förena skyddet av den akademiska självständigheten med rollen som myndighetschef samt ha en god förståelse för hur ett medicinskt universitet och life science-området samverkar med hälso- och sjukvården.

Precis som förra gången KI rekryterade ny rektor inkluderar kravprofilen god förståelse för såväl engelska som svenska i både tal och skrift.

Rekryteringsarbetet leds av en särskild valkommitté, men även medarbetare och studenter vid KI har möjlighet att nominera lämpliga kandidater. Det slutgiltiga beslutet om ny rektor vid KI fattas av regeringen.

Ole Petter Ottersen tillträdde som rektor vid KI i augusti 2017.