Liksom alla andra svenska nybyggda sjukhus saknar Nya Karolinska i Solna skyddsrum, något som Dagens Nyheter rapporterade om tidigare i veckan. Däremot finns skyddsrum tillhörande den gamla delen av sjukhuset. De är dock i första hand till för allmänheten och inte för sjukhuset. Dessutom planeras en försäljning av byggnader i den äldre sjukhusdelen, vilket kan göra att en tredjedel av skyddsrummen får en ny ägare.

Läkarföreningen har länge drivit frågan om att den gamla huvudbyggnaden inte ska säljas – ett krav som nu upprepas. I stället vill man öppna en akutmottagning där. Tanken är att mottagningen ska kunna både avlasta övriga akutmottagningar i Stockholm och ge möjligheter till utbildning för läkarkåren.

– Här finns också en säkerhetsaspekt. I en kris eller krigssituation, med en stor ökning av antalet skadade patienter, med ett scenario som innebär ett hot mot Nya Karolinskas funktion, som kanske helt eller delvis slås ut, så skulle en sådan enhet kunna fungera som en resurs. Dessa olika delar bör ingå i en utredning, säger Mikael Nilsson till Dagens Nyheter.

Han är också kritisk till att han som huvudskyddsombud inte fått insyn i sjukhusets beredskapsplaner, trots att han enligt arbetsmiljölagen har rätt till medverkan.

– Detta får jag läsa om i Dagens Nyheter. Jag tycker det är anmärkningsvärt att man håller oss huvudskyddsombud utanför planeringen kring skyddsrum och säkerhet vid den här typen av scenario.

Läs också: Nya Karolinska i Solna saknar skyddsrum: »Måste ha en plan B«