Det är vårdplatsbristen på kirurgkliniken som har fått samtliga specialistläkare, 18 stycken, att anmäla kliniken till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

Patientsäkerheten är allvarligt hotad för de kirurgiska patienterna, enligt läkarna. En av dem som skrivit under anmälan är överläkaren Andreas Söderström.

– Bristen på bemannade vårdplatser som vi har nu och som vi haft under en lång tid – men som förvärrats under hösten och vintern – gör att vi bedömer att säkerheten för de kirurgiska patienterna är hotad och i vissa fall även brister, säger han.

Vårdplatsbristen, som främst beror på att det saknas personal, beskrivs som särskilt stor på kirurgkliniken. Just nu uppges det saknas 19 sjuksköterskor där.

Det leder till att många kirurgiska patienter blir kvar på akutmottagningen.

Andreas Söderström, överläkare på kirurgkliniken vid Sunderby sjukhus. Foto: Privat

– Där saknar vi möjlighet att erbjuda en riktig säng, patienterna kan inte få mat och möjligheterna att ge medicin och övervakning är begränsade, säger Andreas Söderström.

Ibland har patienter som egentligen borde läggas in på sjukhuset, även hänvisats till ett patienthotell som helt saknar övervakning, enligt honom.

Ytterligare en konsekvens av vårdplatsbristen är att elektiva operationer ställs in.

Läkartidningen har tidigare berättat att Region Norrbotten riskerar att behöva betala 10 miljoner kronor i vite till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) om inte fler vårdplatser öppnas på sjukhuset.

Enligt Ivo, som beslutade om vitesföreläggandet i början av mars i år, behöver sjukhuset ha minst 180 öppna vårdplatser. Dessutom ska 90 procent av patienterna som läggs in från akutmottagningen få en vårdplats inom fyra timmar. Om regionen inte har åtgärdat bristerna till maj måste regionen öppna plånboken.

Hur är det att jobba under de rådande förutsättningarna?

– Det är klart att det är frustrerande. Framför allt för att man inte kan hjälpa patienter i den utsträckning man skulle önska på den elektiva sidan. På den akuta sidan får man vara mer på tårna för att det inte ska bli någon vårdskada, säger Andreas Söderström och fortsätter:

–  Sjuksköterskorna har den absolut tyngsta belastningen. Men det är vi läkare som står som ansvariga.

Problemen har, enligt läkarna på kirurgkliniken, lyfts till de närmaste cheferna under en längre tid utan att det skett någon  förbättring.

– Under det senaste halvåret har det snarare varit en försämring. Det är svårt för mig att bedöma om arbetsgivaren gör tillräckligt. Det enda vi kan konstatera är att vi inte sett något resultat, säger Andreas Söderström.

Han hoppas att anmälan ska leda till att Ivo granskar verksamheten.

– Vi vill ha en extern granskning för att se om fler håller med om vår upplevelse.

Läget vid Sunderby sjukhus beskrivs som mycket allvarligt även av Norrbottens läkarförening.

– Det är förstås allvarligt när läkarna behöver gå så långt som att anmäla sig själva. Det är uppenbart att det finns stora brister i verksamheten och att regionen inte har klarat av att hantera det under lång tid, säger ordföranden Gunilla Engström som efterlyser ett bättre samarbete med arbetsgivaren.

Samarbetet fungerar så dåligt att läkarföreningen funderar på att riva samverkansavtalet med arbetsgivaren för att markera sitt missnöje. Det gjorde Vårdförbundet och Kommunal under förra året.

Gunilla Engström tror inte att vitesföreläggandet kommer ha någon större effekt.

– Personalen har sträckt sig så långt de kan under så många år. Gör inte arbetsgivaren en radikal förändring och erbjuder bättre arbetsvillkor kommer man inte hitta personal.

Andreas Söderström tycker ändå att det är bra att Ivo hotar med vite.

– Det är svårt att säga om det kommer ha effekt, men det sätter tydligt fingret på problemet i alla fall.

Regionchefläkaren Moa Bjerner har tidigare sagt att vårdplatsfrågan har högsta prioritet, och att hon instämmer i Ivo:s bedömning.

Anna Pohjanen som är divisionschef för länssjukvård 2, där kirurgmottagningen ingår, skriver i ett mejl till Dagens Medicin i sin tur att hon håller med läkarna om problemen. Lösningen är framför allt att rekrytera mer personal, enligt henne. Något som hon dock påpekar är en stor utmaning, eftersom det råder en allmän brist på utbildad personal.

Sunderby sjukhus har länge haft problem med långa köer på akutmottagningen och satellitpatienter på grund av bristen på vårdplatser. Redan 2017 konstaterade Ivo att det fanns allvarliga patientsäkerhetsrisker på sjukhuset.