Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) fick reda på domen mot läkaren 2019 och anmälde saken till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) förra året.

Nu har en oenig ansvarsnämnd beslutat att återkalla läkarens legitimation. Brottet är av ett allvarligt slag och av sådan karaktär att det fortfarande påverkar förtroendet för mannen som läkare, menar nämnden.

Läkaren har å sin sida pekat på att han i dag har en vänskaplig relation till sin före detta hustru, att han arbetat som läkare utan anmärkning både före och efter fängelsestraffet verkställdes och att det gått över tio år sedan brottet begicks.

Ansvarsnämnden anser inte att dessa omständigheter förändrar bedömningen.

Tre av nämndens nio ledamöter anmälde dock skiljaktig mening. De anser förvisso att det är ett allvarligt brott som påverkar förtroendet. Däremot anser de att det inte längre finns tillräckliga skäl för att återkalla legitimationen med hänsyn till den långa tid som förflutit efter hovrättsdomen mot läkaren.