Läkaren hade förskrivit botoxpreparat vid sammanlagt 14 tillfällen till sig själv och fyra andra personer för ett värde av närmare 600 000 kronor. Preparaten hade hämtas ut med högkostnadsskydd. Läkaren dömdes av tingsrätten för grovt osant intygande till villkorlig dom och dagsböter samt till att betala skadestånd till Region Stockholm och Region Uppsala på sammanlagt närmare 600 000 kronor.

Tingsrätten bedömde att att det framstod som »otänkbart« att läkaren haft medicinska skäl att skriva ut preparaten. Tingsrätten skrev i sina domskäl bland annat: »Det är […] helt uppenbart att förskrivningarna varit falska och ingått i ett brottsligt upplägg att gratis kunna hämta ut ett förhållandevis dyrt preparat. [NN] har därmed gjort sig skyldig till gärningarna.«

Men hovrätten ändrar tingsrättens dom och avslår regionernas skadeståndsanspråk. Domen är mycket kort och kan sammanfattas i att hovrätten anser att osant intygande inte är riktig brottsrubricering i sammanhanget. Hovrätten håller med om fakta i målet, att läkare skrivit ut preparaten, när och hur och så vidare. Men hovrätten vänder sig mot åklagarens motivering. Hovrätten skriver: »I gärningsbeskrivningen har åklagaren gjort gällande att den osanna uppgift som [läkaren] lämnat i de utfärdade recepten är att botoxpreparaten omfattas av högkostnadsskyddet trots att så inte ska vara fallet.« Därefter konstaterar hovrätten att botox är ett läkemedel som enligt lagen och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets databas ingår i läkemedelsförmånerna (högkostnadsskyddet). »Mot bakgrund av att botox ingår i läkemedelsförmånerna har [läkaren] inte lämnat någon osann uppgift. Åtalen ska därför ogillas«, skriver hovrätten.

Läs mer:

Läkare ljög om botoxförskrivning – döms betala över en halv miljon