I Ryssland höjs allt fler röster mot kriget i Ukraina, rapporterar Sveriges Radio. Enligt radion har flera yrkesgrupper, inklusive läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal, gått samman i gemensamma upprop riktade till Rysslands president Vladimir Putin där de protesterar mot invasionen av Ukraina.

Sveriges läkarförbund har uppmärksammat uppropet från rysk vårdpersonal och mot den bakgrunden har förbundet skickat ett öppet brev till National Medical Chamber of Russia och dess ordförande professor Leonid Roshal. National Medical Chamber of Russia är den organisation som samlar läkare i Ryssland och som är medlem i världsläkarorganisationen WMA.

I brevet, undertecknat av ordförande Sofia Rydgren Stale, konstaterar Läkarförbundet att Rysslands militära attack mot Ukraina klart strider mot internationella regelverk och att den orsakar oerhört mänskligt lidande.

Läkarförbundet pekar också på rapporter som inkluderar uppgifter om många civila offer och till och med angrepp mot hälso- och sjukvården. Det är fullständigt oacceptabelt, skriver Läkarförbundet.

»Sveriges läkarförbund stödjer till fullo det upprop för fred och de krav på att den ryska invasionen av Ukraina upphör som Rysslands läkare, sjuksköterskor och sjukvårdare framfört i ett öppet brev till Vladimir Putin«, står det i brevet.

Läkarförbundet hoppas och förväntar sig att National Medical Chamber of Russia uttalar sitt tydliga stöd för uppropet och mot fortsatt våld.

»I en situation som denna, där människors liv och hälsa står på spel, är det oerhört viktigt att alla läkare i hela världen värnar internationella humanitära principer och tar tydlig ställning mot fortsatta våldshandlingar«, avslutar Läkarförbundet brevet.

En svensk översättning av brevet finns att ta del av på Läkarförbundets webbplats.

Läs också:

KS-läkare ordnar hjälpsändningar med sjukvårdsmateriel till Ukraina

Kriget i Ukraina – svenska regioner tillsätter krisgrupper

WHO »djupt oroad« över kriget i Ukraina – ger miljoner i krisstöd

KI:s rektor om Ukrainakriget: Höjd beredskap för att kunna hjälpa

Läkare utan gränser skickar team till Ukraina efter ryska invasionen