Sedan Rysslands invasion av Ukraina har det kommit rapporter om en ökad försäljning av läkemedel på svenska apotek – bland annat om att preparat som innehåller jod har sålt slut på vissa håll.

Nu avråder Läkemedelsverkets generaldirektör Björn Eriksson starkt från att köpa på sig mer läkemedel än nödvändigt.

– Enligt vår bedömning finns i nuläget ingen risk för brist på läkemedel här i Sverige. Samtidigt vet vi att många hela tiden har ett stort behov av läkemedel i sin vardag. Det är därför viktigt att vi i Sverige inte börjar hamstra produkter som läkemedel till exempel, sa han under en pressträff på onsdagen.

Han konstaterade att hamstring i värsta fall kan leda till en akut brist och till att de som är sjuka och verkligen har behov av läkemedlen blir utan.

– Vi har just nu en nära dialog med apotek och förskrivare och följer utvecklingen noga för att undvika att vi hamnar i en situation där läkemedel i vårt land tar slut, sa Björn Eriksson.

Inte heller branschorganisationerna ser just nu någon risk för att kriget i Ukraina ska orsaka brist på läkemedel i Sverige, rapporterar Sveriges Radio.

 – Den enda stora risken för att en bristsituation skulle uppstå är egentligen om det sker en hamstring. Att folk av olika skäl blir oroliga för sin egen tillgång framöver och man hämtar ut mer läkemedel än vad som egentligen behövs, säger Bengt Mattsson, sakkunnig hos Läkemedelsindustriföreningen, LIF.

I början av pandemin orsakade hamstring viss brist på läkemedel i korta perioder. För att bromsa det fattade regeringen beslut om att läkemedel för högst tre månader i taget fick hämtas ut. Den begränsningen upphörde i januari, men enligt Johan Andersson, enhetschef på Läkemedelsverket, skulle det kunna bli aktuellt igen.

 – Just nu är vi inte där, men det beror ju på hur det utvecklas med situationen. Vi följer situationen noga och vidtar de åtgärder vi anser är lämpliga, säger han till Sveriges Radio.

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten är intag av jodtabletter en effektiv skyddsåtgärd i samband med kärnkraftsolyckor, och därför finns det en plan för utdelning och intag av jodtabletter kring de svenska kärnkraftverken. Det finns också extra lager av jodtabletter för utdelning på större avstånd kring kärnkraftverken som kan delas ut om det behövs.

Myndigheten påpekar dock att ett utsläpp från en kärnkraftsolycka späds ut i atmosfären och att koncentrationen av radioaktiv jod blir relativt låg på stora avstånd.

»Vid en eventuell händelse på ett kärnkraftverk i drift i Ukraina med utsläpp av radioaktiv jod är det därför inte motiverat att ta jodtabletter i Sverige. På kärnkraftverket i Tjernobyl finns ingen radioaktiv jod kvar«, uppger Strålsäkerhetsmyndigheten på sin sajt.