Läkemedelsverket ser allvarligt på fenomenet där nätförsäljare påstår att man som konsument kan spruta in implantatet själv – ett tilltag som kan innebära stora hälsorisker, enligt myndigheten.

– Vanliga biverkningar vid användning av fillers är svullnad, infektioner och knölar därför är det viktigt att man utför injektionerna vid en klinik som är anmäld hos Ivo och där injektionerna utförs med korrekt injektionsteknik av legitimerad personal, säger Veronica Hagman, inspektör på myndigheten i ett pressmeddelande.

Hon uppmanar konsumenter att vara försiktiga.

– Som konsument ska man vara uppmärksam på nätförsäljare som påstår att man kan spruta in implantatet själv. En annan varningssignal är om produkterna har paketerats om så att varken originalförpackning eller bruksanvisning följer med produkten, säger Veronica Hagman.

Skärpta regler för skönhetsingrepp

Den 1 juli 2021 trädde nya regler om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar i kraft. Lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar innebär bland annat att endast legitimerade sjuksköterskor, läkare och tandläkare får utföra estetiska injektionsbehandlingar.

Fillers betraktas som högriskprodukter.

Källa: Läkemedelsverket