Tanken på ett centrum med syfte att stärka förmågan att möta olika typer av hälsohot växte fram under pandemin. Som ett första steg startade i juli förra året ett virtuellt centrum vid Karolinska institutet. Centret är just nu mitt uppe i en intensiv uppbyggnadsfas, inte minst på grund av kriget i Ukraina och de konsekvenser det får för hälsan. Med den donation på 15 miljoner kronor som centret nu mottagit kan man lägga in en högre växel, enligt ett pressmeddelande.

– Donationen från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse gör att vi nu kan tidigarelägga utvecklingen av Centrum för hälsokriser, vilket är mycket värdefullt med tanke på världsläget och kommande hälsohot. Nu kan vi gå vidare och kraftsamla genom aktiva samarbeten mellan KI och omvärlden, säger föreståndaren Johan von Schreeb.

Peter Wallenberg Jr, ordförande för Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, motiverar donationen med att det är mycket angeläget att snabbt aktivera centret för att kunna bistå organisationer i Ukraina med expertstöd inom hälso- och sjukvård.