I slutet av förra året inledde Konkurrensverket ett projekt för att analysera digitala vårdtjänsters inverkan på konkurrensen i primärvården.

Projektet ska bland annat fokusera på vilka effekterna blir när vårdcentralernas listade patienter gör digitala besök hos privata nätläkarbolag och vilka konkurrensproblem som kan uppstå på grund av hur de nuvarande ersättningssystem är konstruerade.

Nu rapporterar Dagens Medicin att myndigheten inom ramen för projektet skickat ut en enkät till verksamhetscheferna vid landets vårdcentraler. Enkäten handlar bland annat om hur man upplever konkurrensen från de digitala vårdtjänsterna och ersättningssystemet.

Leif Nordqvist, som leder projektet på Konkurrensverket, säger till Dagens Medicin att det på lång sikt inte är bra med två olika ersättningssystem inom primärvården om man vill ha konkurrens på lika villkor. Och en av huvudhypoteserna i undersökningen är att olika ersättningssystem snedvrider konkurrensen.

På tidningens fråga om vad rapportens slutsats kan bli svarar Leif Nordqvist:

– Preliminärt tror jag att vi kommer fram till att det behövs ett nationellt ersättningssystem för digitala vårdgivare med en fast ersättning per listad patient som mer liknar det man har i vårdvalet i de allra flesta regioner.

För att uppnå det skulle det antingen behöva ske en översyn av lagstiftningen eller att Sverige Kommuner och regioner skriver om riksavtalet för utomlänsvård.

Konkurrensverkets rapport ska vara klar till sommaren.