– Efter Rysslands invasion av Ukraina har ett stort behov av läkemedel i landet uppstått. Dessa viktiga uppdrag syftar till att svensk hjälp ska nå hjälpbehövande i Ukraina, med den särskilda hantering som läkemedel kräver, säger socialminister Lena Hallengren (S) i ett pressmeddelande.

I praktiken innebär det att apotek, läkemedelsbolag och regioner som kan bidra med läkemedel ska vända sig till Läkemedelsverket.

– De ska se till att vi bidrar med rätt saker och inte sådant som är gammalt. Det är jätteviktigt i det här läget att bidra med det som Ukraina verkligen behöver, även om viljan att bidra är väldigt stor, säger Lena Hallengren i en intervju med Ekot.

Därefter ska MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ordna transporter av läkemedel till Ukraina. Dessutom ska Folkhälsomyndigheten göra en översyn av sitt beredskapslager för att ta reda på vilka läkemedel som eventuellt skulle kunna doneras, utifrån den förfrågan som Ukraina lämnat till EU:s civilskyddsmekanism. Det kan bland annat handla om olika typer av antibiotika.

Sverige har redan donerat en stor mängd sjukvårdsmateriel till Ukraina, som Läkartidningen har rapporterat. Hjälpinsatsen omfattade bland annat munskydd, ansiktsmasker, desinfektionsmedel och bandage.

Läs också: Sverige bistår Ukraina med sjukvårdsmateriel