I sin primärvårdsproposition i december, förslog regeringen att varje region skulle vara skyldig att tillhandahålla en elektronisk listningstjänst. Regeringen ser det som ett steg i utvecklingen mot det som kallas god och nära vård, reformeringen av primärvården. Och regeringen gör även bedömningen att en nationell statlig listningstjänst bör inrättas.

Därför får två myndigheter nu uppdraget att lägga fram förslag för en sådan tjänst, förutsatt att propositionen antas. Socialstyrelsen ska förbereda arbetet med att meddela föreskrifter om bland annat listningstjänstens innehåll och kösystem. E-hälsomyndigheten å sin sida får uppdraget att kartlägga, analysera och ge förslag på hur en nationell listningstjänst kan inrättas i statlig regi.

Den nationella tjänsten ska enligt regeringen göra det lättare för patienter att välja vårdcentral och alla ska få samma möjlighet att lista sig.

 

Läs även:

Lagförslag om primärvårdsreform på riksdagens bord

Oro för att primärvårdsförslag stoppas i riksdagen

Läkarförbundet saknar listning på läkare i primärvårdsreformen

Regeringen vill lagstifta om listning på vårdcentral