– Vid kriser och ytterst krig krävs en effektiv användning av tillgängliga resurser. Sedan omregleringen av apoteksmarknaden saknas dock en samlad överblick över befintliga lagernivåer. Nu behöver det byggas upp en nationell lägesbild över tillgången till läkemedel och medicintekniska produkter på bland annat apoteken och i vården. Det är ett led i att ta tillbaka kontrollen över välfärden, säger socialminister Lena Hallengren (S) i ett pressmeddelande.

Innan apoteksmarknaden omreglerades 2009 hade Apoteket AB uppgifter om hur lagren för läkemedel såg ut hos samtliga apotek, men numera har varje apotek eller kedja enbart information om det egna lagret. För att få en samlad överblick har Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten fått i uppdrag att tillsammans göra en förstudie inför en kommande sammanställning av tillgång och förbrukning av läkemedel och medicintekniska produkter. I förstudien ska de båda myndigheterna bland annat se över hur information om lagernivåer och försäljning ska kunna samlas in.

Samtidigt ska Läkemedelsverket utveckla en löpande omvärldsbevakning med syfte att förebygga och hantera brist på läkemedel och medicinteknik. På så vis ska regioner och andra vårdgivare tidigt kunna få information i förväg om brist är att vänta på såväl kort som lång sikt.