En stor utmaning för svensk hälso- och sjukvård är att hantera den vård som blivit uppskjuten till följd av pandemin, exempelvis planerade besök och operationer.

För att regionerna snabbare ska kunna ge vård till patienter som väntar vill regeringen införa ett nationellt vårdsöksystem. Tanken är att regionerna i realtid ska kunna se tillgänglig vårdkapacitet i hela landet, både hos offentliga och privata utförare.

Därför ger regeringen nu E-hälsomyndigheten i uppdrag att genomföra en förstudie om hur ett nationellt vårdsöksystem kan utvecklas. Det handlar om att ge förslag på ett verktyg i form av en teknisk lösning som kan utvecklas och förvaltas i statlig regi. Enligt regeringen ska verktyget underlätta för regionerna i deras arbete med att utveckla sitt tillgänglighetsarbete med fokus på att korta vårdköerna och väntetiderna.

Förslaget att utreda ett nationellt vårdsöksystem har tidigare lyfts fram i ett delbetänkande från tillgänglighetsdelegationen. Läkarförbundet gav i sitt remissvar tummen upp till förslaget.

I går kom också nyheten att regeringen ger i uppdrag till Socialstyrelsen att analysera och föreslå mål- och riktvärden är det gäller antalet vårdplatser på både nationell och regional nivå samt på kliniknivå.

Socialstyrelsen ska också ta fram målvärden när det gäller intensivvårdsplatser.

Dessutom ska myndigheten ta fram mål när det gäller lämplig genomsnittlig beläggningsgrad. I pressmeddelandet nämner regeringen att en siffra som tidigare diskuterats som målvärde för genomsnittlig beläggningsgrad är 85–90 procent.

Enligt regeringen är syftet med de båda uppdragen att öka hälso- och sjukvårdens tillgänglighet och utnyttja befintlig kapacitet optimalt.

Beskedet om att Socialstyrelsen ska ta fram mål för antalet vårdplatser välkomnas av Läkarförbundet.

»Regeringens beslut är ett viktigt steg i rätt riktning och i linje med Läkarförbundets krav, men mer kommer att behöva göras för att fler vårdplatser ska bli verklighet«, skriver förbundet i en kommentar på Facebook.

Som Läkartidningen tidigare berättat har Läkarförbundet tillsammans med Vårdförbundet och Kommunal krävt en kriskommission för arbetsmiljön inom vården. Där har förbunden bland annat lyft fram saker som tydliga mål om fler antal vårdplatser och en nationell samordning av vårdköerna.

Läs också:

Myndigheter ska ta fram listningstjänst

Socialstyrelsen ska räkna fram målvärden för antal vårdplatser

Läkarförbundet upprepar krav på kriskommission i brev till Hallengren

Läkarförbundet positivt till utredningsförslag om kortare köer

Utredare: Lärdomar från pandemin kan korta vårdköerna