Enligt föreläggandet från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, måste regionen ha minst 180 vårdplatser för att alla patienters behov av inneliggande vård ska tillgodoses. Dessutom måste 90 procent av patienterna som ska läggas in från akuten ha fått en vårdplats där patientens medicinska behov kan tillgodoses inom fyra timmar. Senast den 31 maj ska bristerna vara åtgärdade. Om så inte sker måste regionen betala tio miljoner kronor i vite.

– Vi instämmer helt och hållet i Ivo:s bedömning kring att patienterna behöver komma till vårdavdelning snabbare efter inläggningsbeslut. Att bli kvar i timmar på akutmottagningen skapar patientsäkerhetsrisker, säger Moa Bjerner, regionchefläkare inom Region Norrbotten, i ett pressmeddelande.

Eftersom akuten är beroende av att det finns lediga vårdplatser på sjukhusets avdelningar måste alla verksamheter i vårdkedjan hjälpas åt, menar hon.

– Akutmottagningen kan inte lösa problemet själva. Akuten har öppet dygnet runt och kan aldrig säga »tyvärr, det är fullt och du får inte komma in«.

Nu är frågan om fler vårdplatser högsta prioritet för regionen. Situationen är extremt ansträngd och man ser över både bemanning och arbetssätt, enligt Moa Bjerner.

Redan 2017 konstaterade Ivo att det fanns allvarliga patientsäkerhetsrisker på Sunderby sjukhus, och därefter har bristerna påtalats vid ett flertal tillfällen.

– Den här gången väljer vi att ta till ett av myndighetens skarpaste verktyg genom att förelägga med ett vite mot sjukhuset, säger Marie Åberg, chef för Ivo:s avdelning Nord, till P4 Norrbotten.

Efter föreläggandet har regiondirektören nu fått i uppdrag av regionledningen att lösa problemet, enligt radiokanalen. Regionrådet Kenneth Backgård, från Norrbottens sjukvårdsparti, tror att det rör sig om ett systemfel när det ständigt saknas vårdplatser, säger han i en radiointervju.

– Vi måste på något sätt organisera upp och systematisera så att det blir väldigt enkelt. Det här är fullständigt oacceptabelt – lös problemet. Det sitter inte i pengarna, så vi måste se till att det här funkar, punkt.