Den regiongemensamma upphandling av bemanningsbolag som samordnas av Sveriges Kommuner och regioner kan enligt ett förslag innebära att bemanningsbolagen kommer att få mellan 10 och 15 procent lägre ersättning, visar en uträkning gjord av bemanningsföretaget Dedicare Sverige. Det är något som oroar Gunilla Engström, ordförande för Norrbottens läkarförening.

– Nu när det ska bli lika för alla har vi ingenting att konkurrera med här uppe längre. Varför ska man åka hit om man inte får mer betalt? Det blir extra kostnader för bolagen, och kommer knappast att gynna oss som ligger längst bort, säger hon till Dagens Medicin.

Enligt Stefan Petersson, projektledare för upphandlingen vid SKR, kan dock ersättningarna i de kommande avtalen utgå från tre olika nivåer, med olika prislapp beroende på om man arbetar i storstad, tätort eller glesbygd.

– Utmaningen för regionerna i norra Sverige är att få bemanningsanställda bor i regionerna och måste resa dit. Det har vi fått synpunkter på i remissvaren, vi är medvetna om det, säger han till tidningen.

– Vi räknar med att annonsera i april och först då vet vi exakt hur ersättningsmodellerna kommer att se ut.

Debatten har gått varm ända sedan det 2020 stod klart att regionerna ville få fram en gemensam upphandling av bemanningsbolag. Vd:n för bemanningsbolaget Dedicare Sverige, som i dag har avtal med 17 av 21 regioner, har varnat för sjuksköterskeflykt till följd av de sänkta ersättningarna i en tidigare intervju med Dagens Medicin. Läkartidningen har också rapporterat om förslaget att de nya avtalen ska innehålla ett års karenstid för hyrpersonal. Enligt ett utkast skulle den läkare som varit anställd i en region vara tvungen att vänta i 12 månader för att kunna hyras in av samma region. Marina Tuutma, andre vice ordförande i Läkarförbundet och ordförande i Svenska distriktsläkarföreningen har varit kritisk.

– Grundfrågan är en dålig arbetsmiljö för läkare. Vill regionerna minska beroendet av inhyrd personal så måste de fokusera på att skapa en bra arbetsmiljö och bättre villkor, sa hon till Läkartidningen i november.

När Läkartidningen kontaktar Stefan Petersson är han dock tydlig med att alla ersättningsmodeller och karensdiskussioner hittills varit förslag. Hur det slutliga avtalet ser ut återstår att se i april.

Läs också: SKR vill införa ett års karenstid för hyrpersonal – möter hård kritik