Beslutet om den nya utredningen, som beskrivs som den mest omfattande utvärderingen av svensk narkotikapolitik på årtionden, fattas formellt först på torsdag. Men redan under tisdagen presenterades utredningen på en pressträff. Regeringen vill med initiativet ta »ett brett grepp om narkotikasituationen«, enligt socialminister Lena Hallengren (S).

– Varje människa som dör till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftning är ett stort misslyckande för samhället. Det finns otillräcklig tillgänglighet till vård och stöd i landet och en bristfällig samordning, vilket gör att människor far illa. Det måste bli bättre, säger hon i ett pressmeddelande.

Enligt justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) kommer utredningens fokus ligga på vård, omsorg och förebyggande arbete.

– Regeringen vill se en förbättrad vård och ett starkare stöd till den som far illa av droger, säger han.

Thomas Lindén, statschefläkare och avdelningschef vid Socialstyrelsen, har utsetts till särskild utredare. Han ska bland annat undersöka om personer med ett beroende avstår från att ta kontakt med socialtjänst och sjukvård, föreslå hur samverkan mellan vård, polis och socialtjänst ska bli bättre och hur vård- och stödinsatser kan utvecklas så att patienterna får en jämlik vård. Dessutom ska han ta fram ett förslag till nationellt program för att minska dödsfallen till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar och se över om fler än vårdpersonal ska kunna ge naloxon vid opioidöverdoser.

Utredningen går under rubriken »En svensk narkotikapolitik anpassad till nutidens och framtidens utmaningar« och ska vara klar senast den sista september nästa år.