Säkerhetsfrågor som brand, stöld och integritet fanns med i underlaget till den arkitekttävling inför byggnationen av Nya Karolinska i Solna som utlystes av landstinget 2005. Men skyddsrum nämndes inte, rapporterar Dagens Nyheter.

Enligt Dick Lindberg, en av arkitekterna bakom sjukhuset, var det inte en prioriterad fråga.

– När jag började jobba med Nya Karolinska trodde ingen att vi någonsin skulle ha krig mer, säger han till tidningen.

Det gör att sjukhuset nu saknar skyddsrum. Däremot finns det skyddsrum tillhörande den gamla delen av sjukhuset. Dessa är dock till för allmänheten och inte i första hand för sjukhuset. Ett annat problem är att byggnader i den äldre sjukhusdelen planeras att säljas i etapper för att ge plats för flera tusen bostäder. En tredjedel av de skyddsrum som finns i dag kan då byta ägare. Samtidigt är Nya Karolinskas glasfasad utpekad som sårbarhet vid ett eventuellt angrepp, enligt chefläkare Tomas Movin.

Han säger till tidningen att det nu pågår ett intensivt arbete för att öka beredskapen.

– Man måste ha en plan B för hur vi kan fortsätta bedriva sjukvård, säger han.

DN har även intervjuat Britt Bohlin, som leder en pågående statlig utredning om skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap. I november kommer hon lägga fram sin utredning för regeringen och det är troligt att ett av förslagen blir ett krav på skyddsrum vid nybyggnation av sjukhus.

– Jag vill inte föregå utredningen. Men eftersom jag redan nu antyder att vi måste bygga skyddsrum, och riksdagen har beslutat att civilbefolkningen ska kunna skyddas och att det ska finnas skyddsrum där det är särskilt stor risk för angrepp, militär eller civil, då måste ju även den typen av byggnader omfattas, säger hon till DN.

Nya Karolinska är inte ensamt om att vara utan skyddsrum. När DN har ställt frågan till regioner med nya sjukhusbyggnader och planerade investeringar har inga nya skyddsrum byggts.

Läs också: Rapport: Vården saknar plan för krig