Under pandemin har övertidsarbetet på sjukhusen i Västra Götalandsregionen skjutit i höjden.  Enligt en sammanställning som flera P4-kanaler gjort har närmare 400 anställda överskridit övertidstaket på 200 timmar. I den siffran ingår inte dock läkare. Bara läkarnas inarbetade timmar motsvarar 100 läkares arbete i tre och ett halvt år.

Linn Brandström (M), regionråd och ordförande i personalutskottet, säger i en radiointervju att man nu försöker skjuta till extra resurser, bland annat genom att köpa privat vård för att lösa det akuta läget.

Regionens personaldirektör Marina Olsson skriver i ett mejl till Dagens Medicin att regionens chefer arbetar aktivt för att medarbetarna ska få den återhämtning de behöver efter två år präglade av pandemi, hög sjukfrånvaro och vård av barn.

Samtidigt kommer det vara svårt för läkare att hinna ta ut inarbetad tid i ledighet eftersom det är brist på läkare inom flera specialiteter. Och som Läkartidningen tidigare berättat innebär ett nytt avtal att jourkomp som är äldre än ett år kommer att börja betalas ut i pengar från den 1 oktober.

Xuyian Kenéz, skyddsombud och läkare på akutmottagningen vid Kungälvs sjukhus, har 460 timmar som han inte kommer hinna ta ut.

–Inom vår klinik så finns ju en viss frustration över att man förväntade sig kunna ta ut det, men nu inser att man inte riktigt har den möjligheten, säger han till P4 Göteborg.