Nästan alla läkare på Skellefteå lasarett har ställt sig bakom uppropet, enligt lokaltidningen Norran. Uppropet riktar sig till regionpolitikerna och sjukvårdsledningen.

Jonas Holm, läkare vid kirurgkliniken och en av initiativtagarna, beskriver situationen för Skellefteå lasarett som akut.

– Åtgärder måste till nu, det här kan inte dras i långbänk. Många kliniker har länge haft det mycket tufft, säger han till Norran.

I brevet till regionpolitikerna och sjukvårdsledningen nämns bland annat att antalet öppna vårdplatser vid medicin-geriatrikliniken minskat stadigt, främst på grund av sjuksköterskebrist. »Riskerna för arbetsrelaterad ohälsa med sjukskrivning som följd ökar, liksom att sjuksköterskor och undersköterskor inte orkar mer och säger upp sig«, skriver läkarna enligt Norran.

På ortopedkliniken har strukna protesoperation blivit en tråkig del av vardagen för ortopederna och på kvinnokliniken ställer bristande bemanning och dåliga lokaler till det. I höstas rapporterade Läkartidningen om att kliniken varit utan gynekologiska slutenvårdsplatser i flera månader eftersom delar av lokalerna fick stängas på grund av byggnadsrelaterad ohälsa. Då skickade läkarna på kliniken ett öppet brev till ansvariga politiker och tjänstemän i Region Västerbotten, med ett krav på fungerande lokaler.

Barnkliniken uppges ha svårt att få ihop sommarbemanningen. Väntetiderna för röntgen ökar och fler undersökningar måste utföras under jourtid. Vid anestesikliniken läggs patienter in som egentligen inte behöver en Iva-plats i brist på andra vårdplatser vilket går ut över de som verkligen behöver Iva-vård, skriver läkarna.

Förutom att peka ut problemområden, lägger även läkarna fram förslag på åtgärder. Det handlar framför allt om att öka grundbemanningen genom att exempelvis höja lönerna för undersköterskor och sjuksköterskor. Läkarna vill även ha en ny tjänst, med ett överordnat ansvar för att samordna sjukvården vid Skellefteå lasarett.

Skellefteå lasarett kämpar inte bara med bemannings- och vårdplatsproblem, utan har även länge haft problem med bristfälliga lokaler. De kommande åren planerar Region Västerbotten att riva de äldre delarna av lasarettet och ersätta dem med en ny sjukhusbyggnad. På längre sikt – fram till 2032 – ska ännu en ny sjukhusbyggnad vara på plats, enligt regionens fastighetsplan.

Samtidigt ökar behovet av sjukvård. Såväl Västerbotten som Norrbotten står inför stora befolkningsökningar under de kommande åren eftersom flera stora företag valt att etablera sig där. Företaget Northvolt planerar att rekrytera 3 000 personer till sin batterifabrik i Skellefteå de närmaste åren.

– Vad gäller Skellefteå lasarett känner vi oss väldigt trygga. Vi har en fastighetsutvecklingsplan som vi jobbar med. Det gjorde vi även innan Northvolt etablerade sig i Skellefteå, men det är klart att vi har tagit höjd för den befolkningsökning som kan ske där. Sjukhuset kommer definitivt att klara av den här ökningen, sa Peter Olofsson, ordförande i regionstyrelsen i Västerbotten, till Läkartidningen i augusti förra året.