Steve Lu, specialistläkare vid Lasarettet i Ystad. Foto: Sofia Schönbeck

Lasarettet i Ystad har länge dragits med arbetsmiljöproblem kopplat till vårdplatsbrist. I februari gjorde vårdfacken en gemensam 6:6a-anmälan till arbetsgivaren gällande akuten, där patienter anhopades och låg kvar över natten i brist på platser ute på sjukhuset. Tidigare har även Vårdförbundet anmält arbetsmiljön på medicinavdelningen till Arbetsmiljöverket, vilket ledde till hot om vite i slutet på förra året.

Medicinavdelningen är en produkt av att två avdelningar slogs ihop förra året för att spara resurser. Med tiden har den alltmer kommit att bemannas av hyrpersonal då många, främst sjuksköterskor, har slutat. Och hyrpersonalen har lockats med löner som genom dispens legat högre än vad ramavtalet normalt medger.

Men nyligen bestämde koncernkontoret i Region Skåne att det inte längre var tillåtet. Hyrpersonalen började försvinna och nu står medicinavdelningen mitt i en bemanningskris. Sjukhuschefen har bestämt att avdelningen inte kan ses som patientsäker och behöver stängas 27 mars.

Det får konsekvenser för hela sjukhuset.

– Det blir svårare att bedriva övrig verksamhet och framför allt är risken stor att vi inte kan upprätthålla patientsäkerheten på akutmottagningen, säger Steve Lu som är specialistläkare i akutsjukvård vid lasarettet, skyddsombud och ledamot i Östra Skånes läkarförening.

– Det kan bli en vårdkris för sydöstra Skåne. Lasarettet riskerar att implodera i princip. För hur ska vi klara oss utan en internmedicinsk avdelning?

Medicinavdelningen som nu stänger har 28 vårdplatser; 30 om man räknar med överbeläggningarna som oftast förekommit. De fast anställda sjuksköterskorna kan flyttas om för att skapa några vårdplatser på hjärtavdelningen. Men sjukhuset räknar ändå med att man förlorar 24 platser, hälften av dem med internmedicinsk karaktär som finns på sjukhuset.

– Det är ofantligt många för det medicinska flödet, säger Steve Lu.

Sjukhuschef Thomas Persson säger att han har förståelse för koncernkontorets beslut om indragen dispens för hyrpersonallöner, även om det slår hårt mot lasarettet. Han framhåller också att stängningen inte är en långsiktig åtgärd.

– Det här är definitivt inte en nedmontering av Lasarettet i Ystad. Det är en tillfällig stängning.

Lasarettet arbetar nu med att patienter ska kunna föras till andra sjukhus och att ambulanser med lägre prioritet i större utsträckning kör till andra akutmottagningar i närområdet.

Sjukhusledningen har också en princip att akuten inte belastas ytterligare.

Hur goda förutsättningar finns för det om 24 vårdplatser försvinner?

– Kan vi patientsäkert styra om en del patienter, får vi trots allt ett lägre inflöde av patienter som rimligtvis hjälper till så att vi inte får fler övernattare på akutmottagningen, säger Thomas Persson.

Han påpekar att sjuksköterskebristen inte är unik för Ystad och att medicinavdelningen haft en ansträngd situation över en längre tid. Men medicinavdelningen behöver byggas upp så fort som möjligt. När det skulle kunna bli klart kan han dock inte säga.

– Vi, som alla andra, behöver jobba med omställningar på hela vårt sjukhus, titta på hur vi ska hantera kompetensförsörjningen, långsiktigt jobba med chefsförsörjning och rätt förutsättningar för ett gott ledarskap, och att vi använder kompetens på rätt sätt.

Steve Lu är orolig för att arbetsmiljön kan påverkas på flera håll på sjukhuset med ytterligare personalflykt som följd. På sikt kan det även påverka läkarbemanningen, menar han.

– Vi vet att villkoren är så pass dåliga att det är svårt för arbetsgivaren att säkra kompetensförsörjningen på läkarsidan också. Det finns ett stort generationsglapp på medicinkliniken där de inte i någon större utsträckning kunnat behålla ST-läkare som blivit färdiga specialister.

Östra Skånes läkarförening och de övriga i den tvärfackliga 6:6-anmälan gällande akuten, har än så länge inte tagit saken till Arbetsmiljöverket. Men det kan ändras.

– Om situationen ytterligare försämras har vi inget val. Och vi är inte främmande för att göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg också om patientsäkerheten hotas ytterligare. Det är en skyldighet för oss som har det medicinska ansvaret, säger Steve Lu.

Läs även:

Svår situation på akuten i Ystad – facken gör gemensam anmälan