– Vi vet att pressträffarna har betytt mycket för många människor under den här perioden. Utifrån pandemins utveckling och att vi nu befinner oss i en annan fas är allmänhetens och därmed medias intresse för covid-19 inte längre lika stort och det finns därför inte behov av regelbundna pressträffar. Myndigheterna kommer även fortsättningsvis att ha hög tillgänglighet för frågor från journalister, säger Folkhälsomyndighetens presschef Christer Janson, i ett pressmeddelande.

Nyheter om covid-19 kommer dock att publiceras på myndigheternas webbplatser. Folkhälsomyndigheten kommer fortsätta att regelbundet uppdatera epidemiologiska data och vaccinationsstatistik på webbplatsen. Om behov uppstår kan pressträffar arrangeras igen med kort varsel.

Den första av pressträffarna, som inledningsvis arrangerades varje vardag, hölls den 4 mars 2020 och den sista hölls den 3 mars i år. Totalt har 198 myndighetsgemensamma pressträffar arrangerats av Folkhälsomyndigheten.