Den 22 december förra året beslutade regionstyrelsen i Dalarna att införa krav på uppvisande av vaccinationsbevis för såväl befintlig personal, som vid nyanställningar, praktik eller andra uppdrag. Beslutet har överklagats av 115 personer, som menat att det rör sig om ett påtvingat kroppsligt ingrepp i strid med grundlagen och att åtgärderna är oproportionerliga.

Förvaltningsrätten går dock på Region Dalarnas linje och skriver i sin dom att kravet på vaccinbevis inte kan jämställas med att tvingas till ett ingrepp, även om en vägran innebär att personen i fråga kan omplaceras eller förflyttas. Dessutom menar rätten att de hårdare kraven är i paritet med det ansvar och den skyldighet som regionen har som både vårdgivare och arbetsgivare.

– Den här domen är principiellt viktig för oss men även för övriga Sverige. Trots visst motstånd tog Region Dalarna täten i den här frågan. Det känns nu bra att få bekräftelse på att vår etiska kompass var rätt kalibrerad, säger regionstyrelsens ordförande Ulf Berg (M) i ett pressmeddelande.

Region Dalarnas beslut har inneburit att medarbetare sedan årsskiftet kan förflyttas eller omplaceras. Uppsägningar ska dock undvikas. I början av februari hade regionen identifierat cirka 260 ovaccinerade medarbetare, varav omkring 165 inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Flera ovaccinerade medarbetare har också valt att ta sprutan efter regionens krav.

Läkarförbundet deltog i de centrala förhandlingarna inför beslutet om vaccinbevis, och förklarade sig då oeniga med arbetsgivaren. Läkartidningen har sökt läkarföreningen i Dalarna för en kommentar.

Läs också:
Dalarna inför krav på vaccinationsbevis för alla anställda

Rekordhög frånvaro hindrar omplacering av ovaccinerade