Båda förslagen ingår i en proposition som regeringen lämnat till riksdagen, enligt ett pressmeddelande.

– Pandemiläget i Sverige har gått in i ett nytt läge, framför allt för att så många svenskar har vaccinerat sig. Situationen är nu tillräckligt stabil för att vi ska kunna upphäva pandemilagen och omklassificera sjukdomen covid-19, säger socialminister Lena Hallengren (S) i ett uttalande.

Det ska dock inte vara påtryckningarna från riksdagen som ligger bakom regeringens förslag.

– Vår bedömning är att det är möjligt att avskaffa lagen. Om vi hade bedömt att det inte var det hade vi tagit en ny diskussion med riksdagen, säger Lena Hallengren till nyhetsbyrån TT.

Om det skulle bli en ny covidvåg i höst och det återigen uppstår behov av åtgärder får en ny lag stiftas, menar socialministern. Regeringen bedömer dock ett sådant scenario som osannolikt.

– Vi ser inte i dagsläget framför oss att vi ska återinföra restriktioner på det sätt som vi har fått uppleva till och från i två års tid, säger hon i intervjun.

Avklassificeringen av covid-19 som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom kommer bland annat göra att rätten till smittbärarpenning försvinner. Samtidigt innebär det att kravet på smittspårning upphör och att man inte längre behöver isolera sig vid sjukdom. Däremot kommer anmälningsplikt fortsatt att gälla i vården för att möjliggöra smittspårning.

Den proposition som lagts fram under torsdagen omfattar även ett förslag om att lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska upphöra vid månadsskiftet mars–april.

Läs också:

Regeringen vill sluta klassa covid-19 som samhällsfarlig sjukdom efter mars

Pandemilagen förlängs – men bara två månader