»Vi behöver lära oss mer om smärta för att kunna hjälpa patienterna. Samverkan mellan olika professioner som forskar och kliniskt arbetar med smärtproblematik behöver öka«, säger Paulin Andréll (th), som tillsammans med Anna Grimby-Ekman har startat nätverket. Foto: Anna Rehnberg

– Det finns ganska få specialistutbildade läkare som arbetar med smärta. Smärtvården är underdimensionerad, säger Paulin Andréll och fortsätter:

– I kliniken arbetar många professioner tillsammans för att kunna hjälpa patienter som lider av långvarig smärta. Även forskningen behöver ha ett biopsykosocialt förhållningssätt med samverkan över professionsgränserna. 

Detta är det övergripande syftet med smärtforskningsnätverket – bättre smärtforskning genom samverkan och därigenom bättre smärtvård. Specialistläkare Paulin Andréll och Anna Grimby-Ekman, docent i epidemiologi och statistiker vid Sahlgrenska akademin, drog igång nätverket hösten 2019.

Det vänder sig till alla som forskar om smärta, oavsett om det handlar om akut, långvarig eller cancerrelaterad smärta eller vilken profession man har. 

– Vi har drygt 80 medlemmar i nätverket i dag och hoppas nå ut till ännu fler. Som smärtforskare kan man vara rätt ensam. Vi behöver varandras kunskap, erfarenheter och stöd. Genom smärtforskningsnätverket kan vi nå varandra, utveckla forskningen och därigenom hjälpa fler människor till bättre liv, säger Paulin Andréll.

Hennes förhoppning är att nätverket kan bli ett sätt att koppla samman alla inom regionen som ägnar sig åt smärtforskning, utbildningar om smärta eller har smärta som ett delområde i sin forskning. 

Nätverket har regelbundet digitala träffar för doktorander och handledare. Där kan doktoranderna presentera sina forskningsprojekt och få feedback av erfarna handledare. 

– Genom smärtforskningsnätverket har vi kunnat nå ut till fler personer och sprida information om utbildningar som riktar sig till både patienter och personal. I min roll som kursledare har jag fått kontakt med föreläsare med spetskompetens inom olika sjukdomstillstånd, säger Paulin Andréll. 

Nätverket vänder sig alltså till alla professio­ner som arbetar med smärtforskning, som grundforskare, statistiker, läkare, sjuksköters­kor, kuratorer, fysioterapeuter och psykologer. 

– Forskningsprojekt kräver specialistkompetens inom olika områden, och då är smärtforskningsnätverket ett forum för att hitta samarbetspartner, vilket flera redan har gjort.

Paulin Andréll nämner ett par saker hon som klinisk och forskande läkare haft glädje av: 

– Jag behöver kontakt med forskare som har kunskaper om andra forskningsmetoder och har en annan grundutbildning än jag själv har, som till exempel preklinisk eller epidemiologisk forskning. Andra forskare behöver kontakt med forskare inom klinisk behandlingsforskning, och då kan jag hjälpa till med mina kunskaper inom området.  

Smärtforskningsnätverket är ett forum vid Sahlgrenska akademin och Västra Götalandsregionen. Men en fördel med den digitala omställningen under coronapandemin är att den har gjort det möjligt för fler att delta i nätverkets möten. I praktiken skulle även forskare utanför Västra Götalandsregionen kunna delta, en tanke som inte är främmande för Paulin Andréll:

– Vi planerar för ökad nationell samverkan, säger hon.  

 

Läs mer i Special – smärta:

Slopade medel tvingar fram nya arbetssätt i smärtvården

Sammanhållet vårdförlopp ska skapa struktur

Brist på smärtläkare – och för få nya utbildas

Forskare: Oroväckande många med långvarig smärta fick opioider

Cannabispreparat på recept ökar stort

Nätverket i Västra Götaland

  • Smärtforskningsnätverket är ett forum vid Sahlgrenska akademin och Västra Götalandsregionen. Nätverket riktar sig till alla som forskar inom området smärta; det kan handla om klinisk, epidemiologisk eller grundforskning. Inriktningen kan vara akut, cancerrelaterad eller långvarig smärta.
  • Målet är att främja kontakt mellan forskare för att sprida forskningsnyheter och information om pågående studier samt inno­vationsprojekt vid Sahlgrenska akademin och Västra Götalandsregionen.