Signaler från såväl patienter som anhöriga om brister i verksamheten gjorde att Region Västmanland förra året inledde en granskning av vårdcentralen Mitt hjärta i Fagersta. Nu är revisionsrapporten klar och regionen riktar kritik mot vårdcentralen på flera punkter.

– Framför allt har vi sett att det har brustit i kontinuiteten och tillgängligheten för de äldre på våra äldreboenden. Vårdcentralen har haft svårt att erbjuda en fast läkarkontakt och fysiska besök. Vi har också uppmärksammat vissa brister i undersökningar och utredningar, och att vårdplaner har saknats, säger Maria Martinsson, regionens chef för Vårdval primärvård till Läkartidningen.

Vårdcentralen har inte heller uppfyllt kompetens- och bemanningskraven.

– Vårdcentralen har haft ganska stora svårigheter inte minst med läkarbemanningen, något som har medfört de här bristerna.

Region Västmanland är också missnöjd med hur vårdcentralen har registrerat och kodat diagnoser, telefonkontakter och besök och kräver därför tillbaka nära 700 000 kronor, enligt ett pressmeddelande.

Under revisionsarbetet har samtidigt förbättringar genomförts, enligt Maria Martinsson.

– De har jobbat med sitt kvalitetssystem, för att tydliggöra interna instruktioner och riktlinjer och även förbättrat introduktionen till nyanställda för att minska risken att patienter hamnar i kläm. Så det är ett ganska stort jobb som har gjorts.

Men Region Västmanland kommer hålla ett öga på vårdcentralen framöver.

– Vi ser fortfarande en risk för att allting inte fungerar fullt ut och kommer därför fortsätta göra uppföljningar under våren, säger Maria Martinsson.

Läkartidningen har sökt vd:n för Mitt hjärta i Bergslagen.

Läs också:

Avtal med skånsk vårdcentral rivs upp – saknade läkare vid tillsyn

Bolag bakom vårdcentral stämmer Region Sörmland