Västra Götalandsregionen räknar med att alla anställda i hälso- och sjukvården kommer att behöva ingå i regionens planerade krigsorganisation, vilken ska kunna träda i kraft vid höjd beredskap eller väpnat angrepp. Men regionen har också upptäckt att ett antal medarbetare redan är krigsplacerade av Försvarsmakten i exempelvis sjukvårdskompanier och militära förband, skriver Dagens Medicin. Det innebär att Försvarsmakten gör anspråk på den personalen vid behov.

Hur många personer det rör sig om vill Per Beckman, regionutvecklare inom området för det civila försvaret, inte uppge eftersom inventeringen inte är klar.

– Men jag kan säga så mycket som att det kan handla om en granatgevärsskytt som utbildat sig till traumakirurg, säger han till tidningen.

Nu förbereder sig regionen för att förhandla med Försvarsmakten om varje individuellt fall där försvaret gjort anspråk på personal.

Tittar man på Sverige i helhet har 10 av 21 regioner beslutat att inrätta en krigsorganisation och själva krigsplacera personal, uppger Plikt- och prövningsverket. I övriga pågår arbetet med att upprätta en krigsorganisation, däribland Västra Götalandsregionen, där endast några regioner har valt att krigsplacera ett mindre antal individer. Flera regioner väljer också att bemanna organisationen utan att krigsplacera personal.