För första gången på över tio år minskade antalet anmälningar om vårdskador under 2020. Men nedgången blev tillfällig. Under förra året tog Löf emot knappt 18 700 anmälningar. Det är ökning med 7,5 procent jämfört med 2020.

Förklaringen till nedgången 2020 var pandemin och att mycket planerad vård blev uppskjuten, inte minst kirurgi, ortopedi och öron- näs- och halssjukvård.

– När vi nu ser att dessa verksamheter till mycket stor del är återupptagen så har mönstret återställts. Det här är det högsta antalet anmälningar någonsin, säger Pelle Gustafson, chefläkare vid Löf.

Han tror att rekordnoteringen förra året har flera förklaringar, exempelvis att befolkningen ständigt växer och att det utförs mer vård. Det kan också ha att göra med att befolkningen blivit mer benägen att anmäla avvikelser i vården.

– En ytterligare bidragande orsak kan vara att ett mörkertal sakta håller på att blottläggas, vilket i grunden är väldigt positivt, säger Pelle Gustafson och fortsätter:

– Vi vet att det finns ett stort mörkertal med människor där en skada har inträffat och där man borde vara berättigad till ersättning. Om man tittar på andra källor som exempelvis markörbaserad journalgranskning, kvalitetsregister och anmälningar till Ivo, så borde vi ha fler anmälningar än vad vi har.

När det gäller fördelningen efter vårdspecialitet syns inga stora förändringar jämfört med hur det har sett ut tidigare år. Skador inom ortopedi, primärvård och tandvård är fortsatt vanligast.

Ungefär 350 anmälningar förra året relaterar på något sätt till covid-19. Det kan jämföras med cirka 100 covidrelaterade anmälningar 2020.

Enligt Pelle Gustafson har Löf hittills handlagt cirka 270 av dessa covidrelaterade anmälningar. Drygt en femtedel handlar om smitta av covid-19 under pågående vård, och knappt en femtedel rör behandlingsskador under vård för covid-19.

Endast en liten andel, 7 procent, handlar om det Pelle Gustafson kallar resursbrist, det vill säga att en annan sjukdom har påverkats negativt av att patienten på grund av det stora fokuset på covidhanteringen inte fått vård i tid.

– Personligen trodde jag att den siffran skulle visa sig vara högre. Så som det lät 2020 hade jag väntat mig att vi skulle se ett berg av skador till följd av till exempel uppskjuten screening och sådant. Det är möjligt att det kommer när exempelvis screening för tumörsjukdomar kommer ikapp på allvar men hittills ser vi inte det.

Pelle Gustafson konstaterar också att många av de handlagda covidrelaterade anmälningarna i grunden handlar om något annat.

– I 40 procent av dessa anmälningar har det efter utredning visat sig att skadan inte hade med covid-19 att göra, utan att det bara var en bidragande faktor i det hela.

Totalt betalde Löf ut 601 miljoner kronor i ersättning till patienter och efterlevande under förra året. Det är en liten minskning jämfört med 2020 då motsvarande siffra var 624 miljoner kronor.

– Siffran har legat någonstans runt 600 miljoner kronor under ganska lång tid trots att anmälningarna ökar. Vi håller på att analysera det men som vi ser det handlar det om att de allra allvarligaste skadorna, som också resulterar i de högsta ersättningsbeloppen, sakteliga håller på att sjunka undan.

Pelle Gustafson fortsätter:

– Det vågar vi säga eftersom vi återigen ser ett liknande mönster i den markörbaserade journalgranskningen och i vissa kvalitetsregister. Det är en otroligt positiv utveckling.