Marcelo Rivano Fischer Foto: Roger Lundholm

– Väldigt grovt handlar det om att skapa någon form av struktur som ger mer kontinuitet och mer trygghet för patienter i hela landet, säger Marcelo Rivano Fischer, som är ordförande i den nationella arbetsgruppen för smärta och leder arbetet med det sammanhållna vårdförloppet för vuxna med icke cancerrelaterad smärta som kvarstår mer än tre månader.

Vårdförloppet startar när patienten söker vård för smärta som varat i minst tre månader, när det inte finns misstanke om bakomliggande sjukdom eller tillstånd som orsakar smärttillståndet, och avslutas när patienten kan hantera sin situation utan ytterligare vårdinsatser.

Tanken är att ett förslag till vårdförlopp ska gå ut på öppen remiss i april, och om allt går som planerat ska den nationella styrgruppen för kunskapsstyrning klubba igenom den färdiga versionen framåt hösten.

Marcelo Rivano Fischer säger att han ännu inte kan berätta om innehållet i vårdförloppet i detalj, men konstaterar att det tar avstamp i en rapport från 2016, där han och en grupp andra smärtexperter kartlagt smärtvården i landet på uppdrag av Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning, med stöd av det som då hette Sveriges Kommuner och landsting.

I rapporten slog de fast att det fanns stora brister och omotiverade skillnader i vården för patienter med långvarig smärta och att det ofta saknades skriftliga uppdrag från huvudmän om vad som ska ingå i smärtvården.

De efterlyste också nivåstrukturering av vården för patienter med långvarig smärta i fyra nivåer, där nivå ett är primärvården och nivå fyra utgörs av multidisciplinära smärtcentrum och kunskapscentrum i varje sjukvårdsregion.

Nivåstrukturering är inte uppdraget för det sammanhållna vårdförloppet, påpekar Marcelo Rivano Fischer.

– Det är klart att de olika behandlingar och åtgärder som vi föreslår förutsätter att man nivåstrukturerar vården. Men vi kan inte säga hur det ska gå till. Det är upp till de olika regionerna att avgöra utifrån de förutsättningar som finns just där.

Han konstaterar också att alla regioner har skrivit under på att skapa sammanhållna vårdförlopp.

– Det handlar inte om om de ska implementera vårdförloppet. Det handlar mer om hur och när de ska göra det, säger Marcelo Rivano Fischer och fortsätter:

– Om en region har flera sammanhållna vårdförlopp att implementera – kommer man att kunna ta alla på samma gång? Eller kommer något av dem att få vänta längre? Det återstår att se.

 

Läs mer i Special – smärta:

Slopade medel tvingar fram nya arbetssätt i smärtvården

Forskare: Oroväckande många med långvarig smärta fick opioider

Cannabispreparat på recept ökar stort

Regionalt nätverk för smärtforskare vill inspirera till samverkan

Brist på smärtläkare – och för få nya utbildas