I förra veckan gick sjukhuset i Sollefteå upp i förstärkningsläge på grund av den ansträngda bemanningssituationen som i sin tur gjort det svårt att få personalen att räcka till för alla vårdplatser. Samtidigt varnade regionen för att situationen skulle förvärras den här veckan när avtal med hyrpersonal gick ut utan att nya nappat på jobben.

Som kortsiktig lösning har sjukhusledningen valt att från och med i måndags slå ihop avdelningar för ortopedi och medicin, samtidigt som man stuvat om bland operationerna, enligt ett pressmeddelande. Det gör att ensamarbete kan undvikas för sjuksköterskorna. Sjukhuset har också dragit ner på operationer som kräver inläggning och i stället ökat antalet operationer som inte kräver inläggning. Med de nya åtgärderna minskar antalet vårdplatser på medicin från 30 till 21.

För att lösa bemanningen på längre sikt klubbades under onsdagen ett förslag om lönepåslag för sjuksköterskor igenom. Totalt satsar regionen 26,8 miljoner kronor för att kunna höja lönerna med 3 000 kronor i månaden för runt 500 tillsvidareanställda sjuksköterskor.

Regionen förbereder också en särskild satsning för höjda löner och förbättrad arbetsmiljö för enhetschefer inom hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvårdsdirektören ska återkomma med ett förslag i slutet av mars.

– Vi ser att vi behöver göra en särskild satsning för våra enhetschefer för att behålla dem vi redan har och för att kunna rekrytera nya på sikt, säger Lena Asplund (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Läs också: Brist på vårdplatser i Västernorrland – förstärkningsläge i Sollefteå