Årets lönerevision har lett till gnissel mellan läkarna i de fyra skånska lokalföreningarna och arbetsgivaren. Enligt det centrala avtalet ska läkarna i år få en löneökning på 1,6 procent. Problemet, enligt läkarföreningarna, är att den ekonomiska situationen förändrats dramatiskt sedan avtalet ingicks för nära tre år sedan.

– Då var det nästan ingen inflation alls – nu är den uppe i 4,5 procent, säger Ronny Öhman, förste vice ordförande i Mellersta Skånes läkarförening och en av läkarnas förhandlare.

Dessutom är läkarkåren sliten efter en utdragen pandemi, menar Ronny Öhman.

– Historiskt finns det inget att jämföra med, belastningen de senaste åren har varit extrem. Att tacka sin personal genom en kraftig reallönesänkning tycker vi som facklig part är högst märkligt.

Men de argumenten fick de inget gehör för och trots tre timmars förhandlingar har de båda parterna inte lyckats närma sig varandra. Nu har läkarföreningarna i Skåne skickat ett öppet brev till regionpolitikerna för att be om hjälp att nå fram till arbetsgivaren. »Vi vädjar till er att hjälpa oss i dialogen och se över vilken policy och värdering Region Skåne ska ha gentemot våra läkare. Läkarna förtjänar mer än bara en klapp på axeln«, skriver de i brevet. Än så länge har responsen dock uteblivit, till läkarföreningarnas besvikelse.

– Vi ville göra dem uppmärksamma på att tjänstemännen i Region Skåne inte var beredda att ge en enda tiondel utöver grundavtalet, samtidigt som vi vet att andra regioner kommit överens om en lönerevision på 2 procent eller mer. Men inte ett ord har vi hört.

Enligt Ronny Öhman är den stora farhågan nu att det ska bli ännu svårare att rekrytera läkare till regionen och att fler ska gå till privata vårdgivare som betalar mer.

– Den största utmaningen vi har är kompetensförsörjningen, och om Region Skåne nu sticker ut som en sämre arbetsgivare jämfört med andra blir det inte precis lättare att rekrytera.

Politikerna har tidigare sagt sig inte vilja blanda sig i lönerevisioner, något Ronny Öhman menar är riktigt i grunden.

– Men samtidigt sätter de ramar och om en verksamhet inte fungerar är det i slutänden de som får stå med ansvaret.

Läkartidningen har sökt Pontus Lindberg (M), ordförande i personalnämnden i Region Skåne. I ett sms till Läkartidningen skriver han att politikerna är försiktiga med att uttala sig  och att tjänstemännen kommer att kommunicera med läkarföreningen. Läkartidningen har även varit i kontakt med regionens förhandlingschef Jan Lundin som säger att man ändå gått läkarna till mötes genom att inleda ett fördjupat arbete kring lönestrukturerna.

Men han tycker inte att det går att hänvisa till en inflation i början av året för att få högre löner och han vänder sig även emot argumentet att pandemin har tärt på personalen.

– Självklart har vårdens medarbetare fått jobba mer än i vanliga fall, men det har ju inte skett utan ersättning, säger Jan Lundin.