I förra veckan gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att föreslå mål- och riktvärden för antal vårdplatser liksom lämplig beläggningsgrad på både regionnivå och för enskilda kliniker och enheter. Läkarförbundet har på senaste tiden drivit frågan hårt, bland annat i samband med kravet på en kriskommission för arbetsmiljön inom vården, där en av punkterna varit tydliga mål om fler vårdplatser. Efter regeringens besked skrev Läkarförbundet att det var »ett viktigt steg i rätt riktning och i linje med Läkarförbundets krav«.

Men från arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och regioner (SKR) är tongångarna annorlunda.

Marie Morell, ordförande för SKR:s sjukvårdsdelegation, säger i ett pressmeddelande att antalet disponibla vårdplatser per vårdenhet är en pusselbit för att öka vårdens tillgänglighet, men att den inte kan isoleras från alla andra insatser. När staten nu ställer krav på hur regionernas planering och dimensionering ska se ut på en detaljerad nivå försvåras arbetet för att öka vårdens tillgänglighet, menar hon.

– Det är viktigt att frågor om tillgänglighet och vårdplatser lyfts i debatten, men det blir olyckligt om regionerna inte själva får ta det fulla ansvaret för hur de planerar och dimensionerar vården. För att säkra en jämlik vård är det bra med nationella mål, men att staten pekar ut hur regionerna ska arbeta blir inte bra för patienterna, vårdens personal eller för invånarna, säger Marie Morell.

Läs också: Nationellt vårdkösystem ska utredas