Sveriges Kommuner och regioner (SKR) genomför årligen undersökningen Hälso- och sjukvårdsbarometern för att fånga vad invånarnas anser om svensk hälso- och sjukvård. I årets undersökning svarade totalt drygt 48 000 personer.

Resultatet visar att 69 procent av de tillfrågade under förra året uppgav att de har stort eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvården som helhet i sin region. Det är samma resultat som vid mätningen 2020. Däremot är nivån 9 procentenheter högre jämfört med 2019 års mätning.

Även när det gäller förtroendet för sjukhusen och vårdcentralerna är resultaten i stort sett oförändrade jämfört med 2020. 77 procent uppger att de har stort eller ganska stort förtroende för sjukhusen i sin region. Det är en ökning med 1 procentenhet jämfört med föregående mätning. För vårdcentralerna är motsvarande siffra 67 procent, vilket också är en förbättring med 1 procentenhet.

69 procent av invånarna uppger att de har ett mycket eller ganska stort förtroende för hur sjukvården i regionen hanterat coronapandemin. Det är en minskning med 4 procentenheter jämfört med 2020.

– Det är glädjande att invånarna har ett fortsatt stort förtroende för vården. Ett stort förtroende är viktigt för att invånare ska kontakta vården när de behöver och att de ska följa behandlingsråd. Under pandemin har vi sett hur avgörande tilliten och förtroendet för vården är för att exempelvis vaccinera sig mot covid-19, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på SKR, i ett pressmeddelande.