I mitten av februari presenterade regeringen en satsning på drygt 420 miljoner kronor för fler vårdplatser i Sverige. Tanken är att Socialstyrelsen ska följa upp satsningen, och regeringen aviserade också att myndigheten skulle få en utökad roll för dimensioneringen av vårdplatser.

Som ett led i det här arbetet har regeringen nu gett Socialstyrelsen i uppdrag att analysera och föreslå målvärden för lämpligt antal vårdplatser, rapporterar Dagens Medicin.

Tanken är att målvärden ska tas fram på nationell, regional, klinik- och enhetsnivå. När det gäller målvärde för intensivvårdsplatser ska det räknas fram separat.

Socialstyrelsen ska dessutom ta fram målvärden för genomsnittlig beläggningsgrad. Även här ska uträkningen för intensivvården ske separat.

Läs också:

Hallengren om pengar till köer och vårdplatser: Kostymen är för liten

Överbeläggningarna drar iväg uppåt igen

Ivo växlar upp – öppnar för fler skarpa förelägganden