Riksdagens partier har haft flera synpunkter på innehållet i regeringens primärvårdsreform. Det har framgått av beredningsarbetet i socialutskottet.

Bland annat har Centerpartiet uttryckt oro för att den föreslagna lagtexten kan innebära en risk att regioner »låser in« patienter där de är listade.

Partiet har därför lagt fram en egen formulering av lagtexten där man förtydligat att det fortfarande ska vara möjligt att vara listad hos en vårdgivare och ändå kunna söka vård hos en annan vårdgivare.

– Vi har tagit fram ett förslag till skarp lagstiftning för att förtydliga att det här aldrig får tolkas som att man begränsar patienternas rätt att söka en annan vårdgivare, sa Anders W Jonsson, sjukvårdspolitisk talesperson för Centerpartiet, till Läkartidningen i februari.

Nu rapporterar Dagens Medicin att socialutskottet sagt ja till regeringens proposition, men med Centerpartiets krav på ändringar i patientlagen.

I tillägget som tidningen tagit del av står det »Listning påverkar inte den enskildes möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad öppen vård enligt 9 kap. 1 § patientlagen (2014:821)«.

Enligt Dagens Medicin reserverade sig Vänsterpartiet och Miljöpartiet mot tillägget. Moderaterna och Sverigedemokraterna ville å sin sida avslå hela propositionen.

Tidningen rapporterar också att utskottet lagt fram tillkännagivanden där man uppmanar regeringen att ta fram enhetliga ersättningsystem i primärvården.

Utskottet anser samtidigt att det behövs ett särskilt ersättningssystem för exempelvis nätläkarbolag som inte är en integrerad del av en vårdkedja. Men dessa ska inte ersättas enligt dagens system för utomlänsvård. I stället anser utskottet att regeringen bör ge i uppdrag till lämplig myndighet att ta fram förslag för nationella ersättningsystem för digital vård.

Enligt Dagens Medicin väntas riksdagen säga ja till propositionen den 6 april.

Det var i december som regeringen la fram en proposition till riksdagen med förslag som utgör nästa del av primärvårdsreformen.

Propositionen handlar bland annat om att tydliggöra i lag att val av utförare i primärvården ska ske genom listning. Dessutom ska möjligheten att få välja och få tillgång till en fast läkarkontakt där man är listad förtydligas. Det ska också införas regler om att patienter bara ska kunna lista om sig två gånger om året.

Läs mer:

Beslut om primärvårdsreform kan skjutas fram

Oro för att primärvårdsförslag stoppas i riksdagen

Läkarförbundet saknar listning på läkare i primärvårdsreformen

Regeringen vill lagstifta om listning på vårdcentral