Södersjukhusets vårdbyggnader byggdes ursprungligen 1944. Även om lokalerna har byggts till och om under årens lopp uppges behovet av modernisering vara stort på vårdavdelningarna i byggnad 17 och 18. Det är bakgrunden till det nya beslut om upprustning som fattades i regionfullmäktige under tisdagen. Bland annat kommer flerpatientsrum göras om till enskilda rum för att förbättra vårdkvaliteten, patientsäkerheten och minska risken för smittspridningen. Även för medarbetarna kommer moderniseringen innebära en förbättring, menar fastighets- och serviceregionråd Charlotte Broberg (M).

– Nya lokaler är av stor vikt för Region Stockholms absolut viktigaste resurs, nämligen våra medarbetare. De får också en bättre arbetsmiljö med det här beslutet, sa hon under tisdagens sammanträde i regionfullmäktige.

Även oppositionsrådet Anna Sehlin (V) betonade arbetsmiljön när hon i stället yrkade på att förslaget skulle skickas på återremiss. Hon tog upp att det centrala Saco-rådet varnat för otillräckliga administrativa platser för personalen.

– Vi har sett på Nya Karolinska i Solna att många går runt med sina handlingar långa sträckor för att hitta en avskild administrativ plats för att kunna utföra sitt arbete. Vi förstår att det finns en önskan om att sätta i gång, men vi skulle ändå vilja att oron kring för få avskilda administrativa platser tas på allvar.

Vänsterpartiet fick dock inget gehör för sitt yrkande och förslaget klubbades igenom.

Nu väntar en prövande tid för både patienter och personal, enligt sjukhusets ledning.

– Det är en stor utmaning att ha full drift samtidigt som vi ska göra de här omfattande renoveringarna. Det kan vara ansträngande när man är sjuk att ligga i miljöer som är störda av buller, ljus och damm. Men det kommer att leda fram till ett fantastiskt bra sjukhus, säger sjukhusets vd Mikael Runsiö till SVT Nyheter Stockholm.

Ombyggnationen startar i år och beräknas vara färdig under det andra kvartalet 2025.