Knappt 4 500 personer över hela landet har svarat frågor om bland annat väntetider till primärvården och viljan till fast läkarkontakt i enkäten. Av de drygt 400 svarande i Region Stockholm uppger 42 procent att de någon gång under de senaste tre åren mot sin vilja fått vänta mer än en vecka på att få träffa en läkare på vårdcentralen, vilket är högst i landet. Norrbotten ligger bäst till, med 22 procent som fått vänta lika länge på ett möte med en läkare.

Men bilden är motstridig, för samtidigt säger 34 procent av stockholmarna att de upplever att tillgängligheten till läkarvård på vårdcentralen är bra eller mycket bra. Det är i sin tur bland de högsta noteringarna. Bara Region Halland och Region Kalmar ligger bättre till, med 36 procent som svarat detsamma.

SVT:s Uppdrag granskning har också kartlagt hur lång väntan på vård är runt om i landet. Genom att slå samman statistik kopplad till sju olika kvalitetsmått, bland annat om väntan på läkartid i primärvården och väntetider inför operationer, har man fått fram ett mått på tillgängligheten. I den sammanställningen pekas dock Region Stockholm ut som vinnaren, följt av Halland, Jönköping och Gotland. I botten hamnar Västernorrland.