Det är i en färsk studie i tidskriften JAMA som forskare rapporterar att de inte funnit någon koppling mellan vaccination under graviditet och ökad risk för fostret.

Studien har gjorts av forskare vid Karolinska institutet och Folkhälsoinstitutet i Norge, med stöd av Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten. På sin webbplats skriver Läkemedelsverket:

»Resultaten visar inte på någon ökad risk för tidig födsel, dödföddhet, eller tillväxthämning. Inget ökat behov av neonatalvård noterades för barn födda av vaccinerade mödrar. Resultaten var liknande för de olika mRNA-vaccinerna och oberoende av om en eller två doser gavs under graviditeten«.

I studien jämförde forskarna förlossningsutfallet för drygt 28 000 vaccinerade gravida med förlossningsutfallet för runt 130 000 ovaccinerade gravida. De flesta som ingick i studien fick ett mRNA-vaccin. Mer än 95 procent vaccinerades efter graviditetsvecka 12.

Läkemedelsverket påpekar att gravida har en ökad risk för allvarlig, intensivvårdskrävande covid-19 med ökad risk för död, jämfört med icke-gravida kvinnor i fertil ålder. Och att gravida med svår covid-19 även har en ökad risk att föda för tidigt.

En annan möjlig fördel med vaccination under graviditeten är att den blivande mammans antikroppar, som bildas som svar på vaccinet, passerar moderkakan och ger det nyfödda barnet ett visst skydd mot covid-19.

»Forskarna planerar nu att gå vidare och studera hur länge detta skydd varar samt om covidinfektion eller vaccination under graviditeten har några andra långsiktiga effekter på barnets hälsa«, uppger Läkemedelsverket.

Sedan maj förra året i Sverige och augusti i Norge rekommenderas alla gravida att vaccinera sig mot covid-19.

Ta del av studien i JAMA.