När Ryssland invaderade Ukraina väcktes snabbt en vilja att hjälpa till hos Sara Garcia Ptacek och hennes medarbetare vid Karolinska institutet (KI).

– Vi tyckte att det var fruktansvärt och funderade på hur vi kan bidra, säger Sara Garcia Ptacek, som är neurolog på kognitiva mottagningen på Karolinska universitetssjukhuset i Solna och demensforskare vid KI.

Nu öppnar forskargruppen, som leds av Maria Eriksdotter, professor i geriatrik, för att ta emot en disputerad forskare från Ukraina – något som de bland annat flaggar för på den så kallade solidaritetslista som organisationen Embo skapat. Organisationen stödjer forskning och forskare inom life science-området och tanken med listan är att ge forskare som vill hjälpa krigsdrabbade kollegor i Ukraina en plattform. Hittills har 460 forskare över världen anslutit till listan.

Forskargruppen – som bland annat ägnar sig åt registerforskning – kan bland annat erbjuda tillfällig finansiering.

Sara Garcia Ptacek, neurolog på Karolinska universitetssjukhuset i Solna och demensforskare vid KI. Foto: Malin Aspö

– Vi kan stå för en kortare period, några månader eller så. Vi kan också hjälpa till med att söka medel för en längre period, säger Sara Garcia Ptacek och påpekar att Stiftelsen för strategisk forskning nyligen utlyste 30 miljoner kronor som disputerade forskare från Ukraina kan söka för forskning i Sverige.

– Det optimala är att hitta någon som passar bra in i vårt forskningsintresse, som vi kan ha ett samarbete med – kanske till och med i längden. Men i stunden handlar det om att ge någon en trygg bas. Sen får vi se om det går att återvända eller vad som händer, fortsätter hon.

Hon misstänker att många forskande läkare från Ukraina behövs i sjukvården i hemlandet just nu.

– Om delar av landet håller på att bombas sönder finns det många som är allvarligt skadade och kommer att behöva läkarvård, i den mån man kan ge den. Då tror jag att alla som kan göra minsta lilla får göra det.

Hon tillägger:

– Men vårt fält kan vara väldigt brett. Jag är väldigt öppen för att höra vem som kontaktar oss.

Cancerforskaren Victoriya Tsuber från Poltava har redan fått hjälp av en annan forskargrupp vid Karolinska institutet. Hon började arbeta i labbet hos Thomas Helleday, professor i translationell medicin och kemisk biologi, bara dagar efter flykten från Ukraina.

För Cancerfonden berättar Victoriya Tsuber – som inte är läkare – om hur hon kontaktade Thomas Helleday, som var hennes handledare under post doc-tiden i Sverige 2015, så snart hon kom över gränsen till Polen.

Thomas Helleday lyckades snabbt få klartecken för ett stipendium till Victoriya Tsuber, från styrelsen i sin ideella stiftelse för medicinsk forskning. Det gjorde i sin tur att han kunde skicka en inbjudan från Karolinska institutet som gjorde det lättare för henne att ta sig till Sverige.

I artikeln säger Victoriya Tsuber att kollegorna i Sverige har varit fantastiska.

– Jag har fått hjälp med allt ifrån pappersarbete till kontakter med myndigheter. Jag hade bara med mig en ryggsäck när jag kom.

Hon tycker att hon är priviligierad och att hon haft tur som lyckats ta sig ut.

– Jag bestämde mig snabbt, flydde innan tåg och bussar slutade gå och tog bara med mig det mest nödvändiga. Det enda jag önskar nu är att kriget ska upphöra. Allt annat är oviktigt, säger Victoriya Tsuber.

Stiftelsen för strategisk forskning utlyste tidigare i mars forskningsmedel på totalt 30 miljoner kronor som ukrainska forskare kan söka för forskning här i Sverige. Utlysningen riktar sig till forskare med doktorsexamen.

Intresset för utlysningen har varit stort, enligt Joakim Amorim, programchef hos Stiftelsen för strategisk forskning.

»Jag får tonvis med frågor om detta så utlysningen verkar ha spridit sig mycket, inklusive hela vägen till Ukraina«, skrev han i ett mejl till Läkartidningen förra veckan.

Han hoppades då att de första besluten skulle komma inom ett par veckor, men varnade samtidigt för att alla som söker inte kommer att få grönt ljus.

»En hel del av dem som hör av sig har inte läst utlysningstexten, så jag befarar att det kan bli en del avslag, tyvärr«.

Sara Garcia Ptacek tycker att det känns självklart att försöka hjälpa forskare från Ukraina. Hon tycker också att det är viktigt att inte bara reagera i stunden och sedan släppa alla de här människorna.

– Vi behöver fortsätta stödja dem tills det blir bra. Då behövs det ett fortsatt stöd från samhället. Det är klart att vi kan ställa upp nu, men om alla anslag tar slut efter väldigt kort tid så är det svårt för oss att fortsätta, säger Sara Garcia Ptacek.