Socialstyrelsens generaldirektör Oliva Wigzell, socialminister Lena Hallengren (S) och Läkemedelsverkets generaldirektör Björn Eriksson vid pressträffen den 2 mars. Foto: Skärmdump

Den nya hjälpinsatsen från Sverige omfattar bland annat 50 ventilatorer, 1 miljon munskydd, 50 000 ansiktsmasker och annan personlig skyddsutrustning, 5 000 venkatetrar och 5 000 droppslangar, 100 000 liter hand- och ytdesinfektion och 10 000 bandage.

– Det känns bra att vi kan svara upp mot förfrågan, att vi har ett överskott av material som vi kan avvara också med hänsyn till våra egna behov, sa socialminister Lena Hallengren (S) vid en pressträff på onsdagen.

Det handlar alltså om sjukvårdsmateriel från statliga lager, och leveransen är ett svar på Ukrainas begäran om stöd inom ramen för EU:s civilskyddsmekanism.

Utöver detta undersöker Socialstyrelsen om regionerna har möjlighet att avvara sjukvårdsmateriel som Ukraina behöver.

– Vi har också uppmanat regionerna att de måste ta hänsyn till den egna uthålligheten och förmågan när man inventerar vilket stöd man kan ge, sa Socialstyrelsens generaldirektör Oliva Wigzell.

När det gäller donation av läkemedel säger Lena Hallengren att enskilda apoteksaktörer har uppgett att de har läkemedel som de är villiga att donera, men att det svenska regelverket sätter käppar i hjulet. Det handlar till exempel om krav på minsta kvarvarande hållbarhetstid.

– Regeringen och berörda myndigheter ser nu skyndsamt över vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att möjliggöra sådana eventuella försändelser från Sverige, säger Lena Hallengren.

Socialstyrelsen har också genomfört en första inventering i samtliga 21 regioner när det gäller tillgången till vårdplatser om det skulle bli aktuellt att ta emot patienter från Ukraina.

Olivia Wigzell understryker att Sverige i dagsläget inte har fått någon sådan skarp begäran.

– Syftet med inventeringen är alltså inte att svara mot en skarp begäran utan bara att skapa förutsättningar för EU att undersöka hur man kan matcha kommande behov med stödmöjligheter som finns hos medlemsstaterna, och att ge regionerna en slags möjlighet att förbereda sig och också en indikation om vilka patientkategorier vi kan vänta oss.

Utöver en generell tillgång till vårdplatser handlar Socialstyrelsens undersökning om antalet intensivvårdsplatser och brännskadeplatser, men också möjligheten att behandla barn och patienter med långvariga sjukdomar, exempelvis cancerpatienter.

När det gäller regionernas inställning till att ta emot patienter säger Oliva Wigzell:

– Regionerna säger väldigt tydligt att det finns en god ambition att ta emot patienter motsvarande nationell fördelning relaterat till regionens storlek och förmåga, och att varje skarp förfrågan kommer att hanteras skyndsamt och på bästa möjliga sätt.

Samtidigt uppger regionerna att det är svårt att på förhand säga hur många patienter som går att ta emot och inom vilka kategorier, enligt Olivia Wigzell.

– Mottagandeförmåga beror ju inte på att vi har en buffertkapacitet, det vill säga att det står tomma platser i Sverige eller har vi har personer i vården som går utan sysselsättning, utan det får vi bedöma då när vi får en skarp förfrågan.

På flera håll i Sverige förbereder sig vården för att kunna ta emot patienter från Ukraina. Ett exempel är Västra Götalandsregionen som på Socialstyrelsens fråga uppgett att man skulle kunna ta emot 75–100 patienter med kort framförhållning.

Det skriver regionen i sin egen nyhetskanal VGR Fokus.

Även Region Uppsala uppger att man i nuläget har möjlighet att ta emot patienter, rapporterar Dagens Nyheter.

– Vi vill ställa upp på alla sätt vi kan, och just nu skulle vi ha möjlighet att ta emot patienter. Sedan beror det så klart på i vilket läge regionen är när behovet uppstår, säger Jan Stangebye, beredskapsstrateg i Region Uppsala, till tidningen.

Karolinska universitetssjukhuset har också planer för att ta emot patienter från Ukraina.

– Vi planerar att ta emot patienter i betydande mängd, men utan att det går ut över den medicinska säkerheten, säger sjukhusdirektör Björn Zoëga till Dagens Nyheter.

Läs även: 

Läkemedelsverket avråder från att hamstra läkemedel

Kriget i Ukraina – svenska regioner tillsätter krisgrupper

KS-läkare samordnar hjälp med sjukvårdsmateriel till Ukraina

»Vårt medicinska ansvar är att förebygga så det inte kan hända«