Framöver ska Anders Tegnell ingå i en ny grupp som ska samordna arbetet mellan Världshälsoorganisationen WHO, FN:s barnfond Unicef och vaccinorganisationen Gavi, enligt ett pressmeddelande. Uppdraget handlar bland annat om att tillgängliggöra covid-19-vaccin till länder som inte kunnat köpa på egen hand.

– Jag har arbetat med vacciner i 30 år och har samtidigt alltid brunnit för internationella frågor. Nu får jag chansen att bidra i det omfattande internationella arbetet. Det är fortsatt mycket viktigt att vaccinerna når ut till de länder som inte har haft de ekonomiska förutsättningarna att köpa egna vacciner, säger Anders Tegnell i ett uttalande.

Anders Tegnell, som är disputerad infektionsläkare, har jobbat på Folkhälsomyndigheten sedan myndigheten bildades 2014. Sedan 2013 har han haft uppdraget som statsepidemiolog.

Smittskyddsläkaren Anders Lindblom, som i dag arbetar vid Folkhälsomyndighetens avdelning för smittskydd och hälsoskydd, tar över rollen som statsepidemiolog efter Anders Tegnell.

 

Läs även intervju från 2020:

Anders Tegnell: »Sverige har mycket att lära av länder med mindre resurser«