Vadym Aristov är infektionsläkare och en av grundarna till Ukranian Medical Association. När Läkartidningen pratar med honom sitter han i sitt provisoriska kontor i hallen, den säkraste platsen i hans lägenhet i Kiev.

– Om en robot eller bomb exploderar utanför, skyddar den första väggen från explosionen och den andra väggen från splitter av glas och annat, säger han.

Trots att det är farligare, är han hellre i sin lägenhet än i skyddsrummet. Det är varmare och han behöver tillgång till sitt pappersarbete.

2002 skapade Vadym Aristov och några andra unga läkare Ukranian Medical Association (UMA). Det är en ideell organisation som bland annat arbetar med utbildning, fortbildning, analys och rådgivning. De arrangerar årligen exempelvis fem internationella kongresser. Men allt det arbetet har lagts åt sidan. Nu försöker man hjälpa sjukvården i krigets skugga.

Vadym Aristov, medgrundare till Ukranian Medical Association, under videosamtalet med Läkartidningen.

UMA har också hamnat i ett par politiskt laddade situationer där man tagit ställning genom upprop mot händelser i landet. Den första gången var under Majdan-protesterna. Då attackerades sjukvårdsarbetare som hjälpte skadade demonstranter av polis och supportrar till dåvarande presidenten Viktor Janukovytj, berättar Vadym Aristo.

Den andra gången är nu under den ryska invasionen. Genom uppropet Sting MD uppmanar de läkare och annan medicinsk personal runt om i världen som har inflytelserika patienter, att påverka dem att vidta starkare åtgärder än de sanktioner som redan är i bruk. Det handlar exempelvis om att bidra till att Ukrainas luftrum stängs.

– Varje dag drabbas vi av missil- och bombattacker. Ryssarna förstör infrastruktur och civilas liv. Inflytelserika patienter kan ändra detta, säger Vadym Aristov och nämner ministrar och senatorer som exempel.

Vadym Aristov säger också att det finns sätt för Ryssland att kringgå omvärldens sanktioner mot bankväsendet. Därför vill UMA att de åtgärderna skruvas åt så att exempelvis även små banker stängs ute från internationella samarbeten.

Vad säger du till någon som tycker att det är en ovanlig ansats att försöka påverka sina egna patienter?

– Du vet, världen har förändrats. Nu fungerar inte mellanstatliga strukturer längre. Inte ens regeringar fungerar längre. Nato stödjer i princip inte Ukraina med något. Västerländska demokratier erbjuder inte Ukraina möjlighet att köpa vapen för att stänga luftrummet och skydda civila, säger Vadym Aristov och fortsätter:

– Om dessa strukturer inte fungerar kan människor agera efter sin egen föreställning om godhet och ondska.

Hur reflekterar du över att du och andra i UMA agerar utanför den typiska doktorsrollen och blir politiska?

– Sjukvård kan inte separeras från politik, för vi är beroende av samhället. Under kriget har många sjukvårdsarbetare dödats eller skadats. Många sjukhus har beskjutits eller bombats, flera förstörts helt. Det påverkar ukrainsk sjukvård. Många patienter har separerats från medicinsk hjälp.

Med uppropet vill de ukrainska läkarna också att omvärldens vetenskapliga samarbete med Ryssland och Belarus stoppas helt. De ryssar som redan ingår i kliniska studier ska få gå klart, men UMA vill att inga nya ska accepteras.

– Vi förespråkar etiska sanktioner. Självklart ska ryssar som redan är i kliniska studier fortsätta till studierna är klara. Men Rysslands industri för kliniska prövningar är enorm. Det är stora västerländska pengar som finansierar rysk forskning.

De vill inte heller att ryska och belarusiska talare ska accepteras på internationella kongresser. Vadym Aristov pratar om att det faktiskt behövs en ny järnridå för att skärma av Ryssland och Belarus från omvärlden.

Enligt UMA har forskare och sjukvårdspersonal i 27 länder skrivit på deras upprop. Genom det internationella nätverk organisationen byggt upp vill man också uppmärksamma ett annat projekt som fått namnet Lifevest 5, som i princip är en ständigt uppdaterad lista över sjukvårdsprodukter som behövs.

Namnet, som på svenska skulle bli »livväst 5«, kommer av att det enbart är sådant som sjukhusen vid krigets front är i absolut behov av för att klara sig de närmsta fem dagarna. På så sätt ska listan bli mer specifik än många andra liknande behovslistor, vilket kan hjälpa internationella insatser.

– Det handlar om fem dagars uthållighet om ett slag eller en bombning inträffar i närheten och de får ta emot en flod av offer. Ofta har sjukhusen bara förråd för en eller två dagar. Det är brist på IV-lösningar, förband, några anestesiläkemedel och antibiotika, säger Vadym Aristov som exempel på vad som behövs.

UMA kan också hjälpa insatserna att nå rätt sjukhus. Men sjukvården har flera hot. Enligt UMA har 117 sjukvårdsinrättningar beskjutits och 7 sjukhus helt förstörts. 43 ambulanser ska ha beskjutits, 6 vårdpersonal dödats och 12 skadats.

Det är också svårt att nå fram med leveranser av läkemedel och materiel i de krigsdrabbade områdena. Det drabbar exempelvis kroniskt sjuka som inte kan få sina läkemedel.

Vad har du för budskap till sjukvårdsprofessionen runtom i världen?

– Jag bara utmanar dem att skriva på Sting MD och sprida budskapet till sina kollegor. Alla som skriver under finns i vårt nätverk och vi kan kommunicera vad som händer inne i Ukraina.

Läs mer om Sting MD på projektets webbplats.

 

Läs mer om Ukrainakriget:

Svenska forskare öppnar dörren för ukrainska kollegor

Hon möter flyktingar vid färjan: »Det blir väldigt känslosamt«

Svensk-ukrainsk läkare vill hjälpa kollegor på flykt

Extra pengar för vaccin till flyktingar från Ukraina

Flyktinghälsan: »Det finns ett behov av bassjukvård«

Skadeståndet för övertiden blev donation på 700 000 för Ukraina